Waarom er naast de Gekruisigde twee anderen hingen te sterven (Karl Rahner sj)


Karl Rahner sj legt uit waarom er naast de Gekruisigde twee andere mensen hingen te sterven.  


Er schuilt een schokkende symboliek in, dat er naast de Ge­kruisigde links en rechts twee anderen hingen te sterven. Twee mensen die de dood vervloek­ten, omdat ze hem niet begrepen. Wie kan hem ook begrijpen? 

De een zag naar Christus' dood. En wat hij zag, was voldoende om ook de eigen dood te begrijpen. Want men heeft zijn dood begrepen en goed begrepen, als men tot de stervende Christus zegt: 'Denk aan mij, wanneer Gij in uw rijk komt'. Tot deze stervende nu zei de Mensenzoon, die met ons het doodslot deelde en ons tot leven verloste:' Van­daag zult ge met Mij zijn in het paradijs'. Dat zegt Hij ook tegen ons.

Maar opdat deze boodschap van de zaligheid van onze dood ons niet de hei­lige vrees zou ontnemen, waarin wij de zaligheid van onze dood moeten bewerken, zei Hij tot de andere moorde­naar ... niets. De duisternis en het dodelijke zwijgen, die er over deze dood hingen, doen ons bedenken dat de dood ook het begin van de eeuwige dood kan zijn.

Maar in die vrees en in dat beven mogen wij de blijde bood­schap horen over de dood, die het leven is; de boodschap over de komst van de Heer, die het leven is dat geen dood meer kent, ook al gaan wij het binnen door de dood. Nog is deze werkelijkheid verborgen in de nuchtere banaliteit van hetgeen we in het sterven beleven. Maar het is de waarheid, die ons door het geloof over de dood wordt geleerd.

Karl Rahner sj

Reacties

Meest gelezen

Hoe vermijden dat duistere machten vrij spel krijgen?