De aantrekkelijke zelfrelativering van paus Franciscus - Waarheid in tijden van internet (10/15)


Op 17 februari 2017 gaf ik een voordracht aan de theologiefaculteit van de KULeuven over “Waarheid in het digitale tijdperk”. Enkele uittreksels. (10/15)

De zelf-relativering van paus Franciscus

Het vierde kenmerk van de communicatie van paus Franciscus is misschien het meest typisch. Hij deinst er niet voor terug om zichzelf en de hele katholieke traditie tot op zekere hoogte te relativeren. In zijn talrijke ontmoetingen met journalisten durft hij vlakaf te zeggen dat hij, hoewel paus, sommige zaken niet of niet goed weet. Bekend is zijn uitspraak  in een interview met La Repubblica in 2013 dat hij gelooft in God, niet in een katholieke God. Ook sprak hij reeds meerdere malen over zijn persoonlijke ervaring met geloofstwijfel.

Dit wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen.  Zelf denk ik dat het de geloofwaardigheid van zijn discours enkel maar versterkt. Deze zelfrelativering lijkt me niets anders dan een erkennen dat alles wat gebeurt binnen de Katholieke Kerk gebeurt doorheen mensen. Als mensenwerk is het dus getekend door beperktheid.

Reacties

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Verzet je tegen het uitdoven van het licht

Voorwaarde om volmaakt te worden