Core business


Geestelijke Oefeningen geven wordt beschouwd als behorend tot de core business van de jezuïeten. Ik stel vast dat ik het graag doe.

Ignatius’ eigen pedagogie van sterk kader en voortdurende aanpassing, persoonlijke inspanning en genade, eigen leven en leven van Christus, bevrijding en zending, heden, verleden en toekomst, gebed en terugblik, … werkt.

Het mooiste, het meest troostende is voor mij telkens weer te zien hoe de ontmoeting kan plaats vinden tussen Schepper en schepsel.

Vaak discreet. Steeds onverwacht en anders.

Reacties

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen