Paus Franciscus: de weg naar het waarachtige gelukVandaag verschijnt onderstaande overweging op www.gewijderuimte.org

Het is voor ons altijd een vreugdevolle ervaring als we de Zaligsprekingen kunnen lezen en erover mediteren. Jezus sprak die Zaligsprekingen uit in zijn eerste grote rede op het strand van het meer van Galilea. Omdat er een heel grote menigte was samengestroomd, ging Jezus, om  zijn leerlingen te kunnen onderrichten, de berg op. Dit is de reden waarom  deze rede ‘de Bergrede’ wordt genoemd. In de Bijbel wordt de berg beschouwd als een plaats waar God zich laat kennen, zichzelf openbaart. Door zo op de berg te prediken laat Jezus zich kennen als een goddelijke leraar, zoals ook Mozes het was.

En wat zegt Hij ons? Hij toont ons de weg die wij in ons leven moeten bewandelen, de weg die Hijzelf is gegaan. Jezus zelf is de weg.  En Hij biedt ons deze weg aan als de weg naar het waarachtige geluk. In zijn hele leven, vanaf zijn geboorte in de stal van Betlehem tot zijn dood op het kruis en zijn opstanding, belichaamt Jezus de Zaligsprekingen. Zo werden alle beloften omtrent  het Koninkrijk Gods in Hem ten volle vervuld.

In zijn boodschap van de Zaligsprekingen vraagt Jezus ons Hem te volgen en samen met Hem het pad van de liefde te gaan, het enige pad dat ons tot eeuwig leven leidt. Het is geen gemakkelijke tocht. Maar de Heer belooft ons zijn genade. Hij verlaat ons nooit.

In ons leven krijgen wij met zoveel uitdagingen te maken: armoede, miserie allerhande, vernedering, strijd voor rechtvaardigheid, vervolging, de moeilijkheid om ons dagelijks te bekeren, de inspanningen om trouw te blijven aan de oproep tot heiligheid, en zoveel meer. Maar als wij onze deur voor Jezus openen en erin toestemmen dat Hij deel uitmaakt van ons leven, als wij onze vreugde en zorgen met Hem delen, dan zullen wij de vrede en vreugde ervaren die God alleen, Hij die de oneindige liefde is, ons kan geven.

Paus Franciscus

Reacties

Anoniem zei…
In de bijbel staat: Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. ( Mat. 7: 13, 14 ) In onze landen bewandelen de meeste liever de brede weg, terwijl daar niets te vinden is.. Alleen maar tijdelijke dingen dat de leegte in jezelf even gelukkig kan maken, en daarna val je terug in je holle ruimte waar niets meer te vinden is! Gods geschenken zijn onmens groot, al wat God ons geeft kan geen enkel mens, materiële rijkdom, al wat van het aardse leven te bieden heeft ons geven! Die innerlijke rust & vrijheid die ik bij God gevonden heb, kan niemand mij nog ontnemen. Zo groot is de kracht en liefde van God! Persoonlijk vind ik het wel jammer dat weinige die brede weg ( de wereld met zijn materiële rijkdommen & valse successen ) willen loslaten! Terwijl Gods genade, Zijn liefde, Zijn hulp in je persoonlijke groei, het intens geluk, niets met de wereldse gedachtegoed te maken heeft! Iedereen streeft in deze wereld zo naar geluk, terwijl het te vinden is naast je deur.. Je moet alleen maar in de kerk willen gaan zitten, stil worden, bidden, de Eucharistie willen ontvangen, klein willen worden en je zonde gaan biechten en volharden in de leer van God iedere dag opnieuw. M.a.w. leg je ego af, word klein, en heb respect voor je lichaam, ziel en hart, en laat je niet misleiden door dwalingen van valse profeten, en dan kom je als je volhard, op de smalle weg, waar iedereen gelukkig, vredevol en rustig van wordt. Als je rijke informatie wil weten over het christendom kijk dan naar de dvd Catholisme te bestellen via http://www.catholicism.nl/diverse/35-lancering!