Het machtigste wapen tegen wanhoop


Vandaag verschijnt onderstaand citaat op www.gewijderuimte.org

Dankbaarheid is hoogstwaarschijnlijk het machtigste wapen dat God ons heeft gegeven tegen wanhoop. Wanneer we de tijd nemen om dankbaar te zijn, dan keert onze blik zich eerder naar het licht dan naar de duisternis. Het thema  van de dankbaarheid tijdens de meest sombere momenten is terug te vinden op vele plaatsen in de Bijbel. Wanneer de apostelen hun dienstwerk begonnen, werden ze vervolgd, afgeranseld en bedreigd. Hun antwoord hierop was wonderlijk. In plaats van de te verwachten angst, ervoeren ze wonderwel vreugde. De apostelen beseften dat het de moeite waard was om de schande te ondergaan omwille van God. Ze aanschouwden het licht midden in de duisternis. Ze ontvingen al het noodzakelijke om hun dienstwerk verder te zetten. 

In het Evangelie volgens Lucas wordt Jezus tijdens het Laatste Avondmaal voorgesteld als ongeduldig. Maar Hij spreekt toch de dankzegging tijdens de maaltijd uit. Dit was een uitzonderlijke daad, want Jezus wist dat dit zijn laatste maaltijd zou zijn. Hij wist heel goed dat één van zijn leerlingen Hem zou verraden. Toch vond Hij een moment van licht midden in die duistere dag.

De heilige Ignatius erkende duidelijk de kracht van dankbaarheid. Hij stelde voor om dankbaarheid een centrale plaats te geven in het bewustzijnsonderzoek. Zo wilde hij er zeker van zijn dat retraitanten, jezuïeten en wie door hen begeleid en onderwezen werden zouden leren het goede te zien dat God hen geeft elke dag van hun leven. Dankbaarheid is een uitstekende oefening voor die momenten van droefheid. Dankbaarheid is als een licht op onze tocht naar vertroosting. 


Cara Callbeck

Reacties

een prachtig wapen.....elke dag opnieuw....!!