De prijs die je moet betalen als je de "goede" orde gaat storen


Tegenkanting en mislukking (1/5): onontkoombaar

Kijk ik naar Jezus, en naar zovele anderen die zijn boodschap volgden, dan weet ik al te goed dat ik mij niet kan inzetten voor het goede, dat ik niet kan kiezen voor de mens, zeker niet voor de zwaksten, de hulpbehoevenden, de uitgestotenen zonder dat dit de ‘goede orde’ gaat storen. En dus ook zij die voor die ‘goede orde’ instaan. Dus zonder dat ik op mijn weg de machten van het kwaad zie opdagen. En zonder dat, onder een of andere vorm, het kruis of de dood mij ergens opwachten (zie Mc 3:1-6).


Ik denk hierbij aan Jezus' woorden : "Herinnert u wat Ik u gezegd heb: een dienaar staat niet boven zijn Heer. Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook U vervolgen." (Jo. 15:20).

Een anonieme jezuïet

Reacties

Anoniem zei…
Ik denk nu aan donorregistratie. Er wordt gezegd dat dit de weg verstoord naar een goede overgang. Toch heb ik voor de liefde voor de hoop op leven voor de ander me jaren geleden voor donordonstie aangemeld. Er valt een hoop over te zeggen, ook wat het kostenplaatje betreft, maar ik wil me niet door de angst laten regeren, wel door de liefde.

Meest gelezen

Naar de wortels van de lach (1/3)

Het verschil tussen humor en cynisme of sarcasme

Reality-TV en de verschijning van Jezus aan het meer van Tiberias