Gave


Zonet is Jules Stragier even komen binnenwippen. Uit Chili …


“Julio” is een Belgische medebroeder, sinds jaar en dag werkzaam in Chili. Ik heb hem toevallig aldaar leren kennen tijdens mijn “derde jaar”, mijn laatste vormingsjaar als jezuïet. Om familiale redenen was Julio onverwacht moeten overkomen.

We hebben gezellig gekeuveld over de zijn werk in Chili. Over het Colegio San Ignacio in Concepción dat net een nieuwe campus in gebruik heeft genomen, over zijn werk bij de drugsverslaafden, over de nieuwe aartsbisschop van de stad, over de halftijdse studie die hij aangevat heeft om een mogelijks nieuwe zending in de spiritualiteitsector voor te bereiden, enz. …

Het is voor mij deugddoend en belangrijk mij verbonden te weten met mijn medebroeders. Dichtbij, maar ook veraf. Ignatius sprak van “vrienden in de Heer”. Soms een opgave, maar nog meer een gave.

Reacties

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen