Vérder


De ignatiaanse uitmuntendheid betreft niet enkel de opvoeding. Het is een algemene uitnodiging om vérder te durven gaan dan de reeds begane paden en om risico’s te durven nemen. Onlangs hoorde ik een lekker paradoxale toepassing, a contrario, van deze kentrek van de ignatiaanse spiritaliteit:

“De twee argumenten die het vaakst worden gebruikt om nieuwe initiatieven af te blokken zijn:

1. Dat hebben we altijd zó gedaan.
2. Dat hebben we nog nooit gedaan.”

Reacties

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen