Vérder


De ignatiaanse uitmuntendheid betreft niet enkel de opvoeding. Het is een algemene uitnodiging om vérder te durven gaan dan de reeds begane paden en om risico’s te durven nemen. Onlangs hoorde ik een lekker paradoxale toepassing, a contrario, van deze kentrek van de ignatiaanse spiritaliteit:

“De twee argumenten die het vaakst worden gebruikt om nieuwe initiatieven af te blokken zijn:

1. Dat hebben we altijd zó gedaan.
2. Dat hebben we nog nooit gedaan.”

Reacties

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?