"Gelukkig zijn", vier jaar laterOp 4 april 2008 is deze blog van start gegaan. Dit is dag op dag 4 jaar geleden. Vandaag staan er bijna 1400 mijmeringen van een jezuïet ter uwer beschikking.

Het bericht dat volgens de statistieken het meest gelezen is heet “Gelukkig zijn”.  Ik laat het u nogmaals smaken.Tijdens een receptie aangeboden aan de nieuwe directeur marketing van een belangrijk bedrijf in Londen vroeg een dame aan de echtgenote van de man: “Maakt uw man u echt gelukkig?” Haar man stond in de buurt en had de vraag opgevangen. Hij was van tevoren fier op het antwoord dat zijn vrouw zou geven.

De vrouw antwoordde evenwel: “Neen, hij maakt me niet gelukkig …”

Er viel een ongemakkelijke stilte rondom haar. Haar echtgenoot kromp ineen. Hij kon zijn oren niet geloven. En dat nog wel in het publiek!

De vrouw vervolgde: “Neen, hij maakt me niet gelukkig … Ik ben gelukkig. Of ik gelukkig ben of niet, hangt niet van hem af, maar van mij.  Mijn geluk hangt enkel van mij af. Ik kies ervoor om gelukkig te zijn, in elke situatie en op elk moment van mijn leven. Indien mijn geluk zou afhangen van andere mensen, dingen of omstandigheden dan zou ik in slechte papieren zitten! In het leven verandert alles voortdurend: mensen, welvaart, mijn lichaam, het weer, de leuke dingen …

In mijn leven heb ik het volgende geleerd: Ik beslis om gelukkig te zijn. De rest is een kwestie van gebeurtenissen en omstandigheden; zoals helpen, en begrijpen, aanvaarden, luisteren, troosten; met mijn man heb ik dit vaak kunnen ervaren … Geluk vind je altijd in vergeving en in liefde, van jezelf en van anderen. … Het is niet de taak van mijn man om mij gelukkig te maken … Ook hij heeft zijn gebeurtenissen en omstandigheden. Ik houd van hem en hij houd van mij, vaak niettegenstaande wat hem of mij overkomt.

Echt beminnen is moeilijk. Het is onvoorwaardelijk vergeven, leven. Het is de omstandigheden en gebeurtenissen nemen zoals ze komen. Er samen tegenaan gaan en samen kiezen voor geluk.

Sommigen zeggen: “Ik kan niet gelukkig zijn want ik ben ziek, ik heb geen geld, het is te koud, ze hebben me beledigd, iemand houdt niet meer van mij, ik word niet meer gewaardeerd!”

Weet dat je gelukkig kan zijn ook als je ziek bent, als het te warm is, ongeacht of je geld hebt of niet, of je al dan niet door iemand bent beledigd geworden, of iemand nu al of niet van je houdt of je al of niet waardeert.

Gelukkig zijn is een levenshouding waar jezelf voor kiest. Gelukkig zijn hangt af van jou!

Reacties

v. zei…
Ik gebruikte dit stukje in een bezinningsmoment op een personeelsvergadering met > 200 leraren. Uit de reacties bleek dat het verhaal velen had aangesproken.Hen kan je nog toevoegen aan de statistieken.
Anoniem zei…
Makkelijk gezegd als je geld hebt en niet ziek bent... Ik beweer niet dat het onmogelijk is gelukkig te zijn in die omstandigheden, maar een minimum ervan is wel nodig om te kunnen leven. Als ik elke dag nog een tiental keren denk dat ik liever dood zou zijn - al heb ik ook iedere dag momenten van geluk - is dat niet omdat ik er niet voor kies om gelukkig te zijn...
Anoniem zei…
Het leven kan inderdaad heel zwaar wegen.En de aandacht voor die uitzichtloosheid kan je helemaal inpakken en in jezelf doen keren. In deze week is het ook Jezus overkomen. De duisternis zien en voelen behoort tot het volle mens-zijn ook al hoeven we er echt niet naar uit te kijken. Integendeel!
Kan het je helpen om je ogen en aandacht te richten op Degene die je ziet en graag blijft zien? Ik wens het je toe, van harte.
Anoniem zei…
Echt beminnen is moeilijk. Inderdaad. Omdat echt sterven aan jezelf moeilijk is. Maar is men eenmaal werkelijk aan zichzelf gestorven dan is echt beminnen (boven)natuur geworden en vliegt men voort op de Smalle Weg. Heer schenk mij dat a.U.b., want ik ben moe, uitgeput van mezelf, van mijn ego. Maak me dood Heer, doe mij werkelijk sterven aan mezelf. Doe mij werkelijk mijn leven verliezen om het te kunnen behouden, om werkelijk te kunnen beminnen. Breek en hervorm mijn wil, zo smeek ik U.
Anoniem zei…
dank voor reactie 3 vanwege de auteur van reactie 2...

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?