50 jaar geleden, dag op dag, werd de Vlaamse jezuïet Herman Rasschaert in India gestenigd.


In Gerda, een dorp op een 12-tal kilometers van Kutungia, waar Herman Rasschaert sj pastoor en lesgever was, werd hij op 24 maart 1964 vermoord toen hij probeerde te bemiddelen om een bloedbad te verhinderen tussen moslims en hindoes.
Herman Rasschaert sj was pastoor In Kutungia, op ongeveer 200 km van Ranchi,  toen in 1964 relletjes uitbraken tussen hindoes en moslims in Oost-Pakistan (nu Bangladesh). Hindoes werden weggedreven uit Oost-Pakistan en zij zochten toevlucht in Bihar en Orissa. Er waren overal geruchten dat vele hindoes vermoord waren. Dat wakkerde het vuur aan en sommigen begonnen de plaatselijke moslims aan te vallen. Dat gebeurde ook in het dorp Gerda op ongeveer 12 km van Kutungia.
In de late namiddag van 23 maart 1964 verzamelde daar een grote bende van opgehitste mensen. Ze omsingelden het dorp waar de moslims hun toevlucht hadden genomen in de moskee. De huizen van de moslims werden in brand gestoken, maar in het donker durfde niemand de moskee aan te vallen. Het beleg duurde de hele nacht.
De volgende morgen vernam Herman Rasschaert sj wat er aan de hand was. Na de mis nam hij zijn fiets en vertrok onmiddellijk naar Gerda. De zusters probeerden hem tegen te houden maar hij luisterde niet. "Ik moet die mensen helpen; ze zullen allemaal uitgemoord worden". Het was bijna een uur fietsen want de weg was heel slecht. Herman was nog op tijd. De aanval was nog niet begonnen. Hij sprak tot de mensen. "Waarom deze mensen doden? Zoveel jaren hebben we samen geleefd in vrede met elkaar". De plaatselijke mensen luisterden. Maar een groep heefthoofden, die niet van de streek waren, wilde niet luisteren. Zij riepen: "Hij is ook één van hen". En dan brak de hel los. Herman Rasschaert sj werd eerst bekogeld met stenen en toen hij neerviel gingen ze hem te lijf met alle soorten wapens (bijlen en speren). Herman Rasschaert SJ stierf ter plaatse, een martelaar van naastenliefde.

Reacties

Anoniem zei…
inter regilieuse dialoog in daden van alle tijden, opgehiste mensen , boosheid , waarom is een mens zo vlug opgehist? Als we geen contact hebben met onze onderstroom , de Bron , geen water hebben kan onze dood zijn , geen innelijke bron , onze geestdood , uw stukjes laten me telkens mediteren , ik denk nog aan de zeurkous , wanneer maken we ons zelf tot zeurkous en wanneer maken we de anderen tot zeurkous,respect voor onze en de grenzen van anderen , respect voor een grenzelose martelaar van naasteliefde...menselijke dood , geestelijk leven want zijn Bron was niet uitgedroogd....bidden voor onderstroom in mensen, openheid en overgave is de weg , maar er staan veel weerbarstige gevoelens en gedachten naar die weg, er niet bij blijven stilstaan...doorfietsen op die slechte weg. Naar de bon van Godsliefde en mensenliefde .Mariette
Anoniem zei…
Dank U Voor Inspiratie en Wijsheid en Informatie Pastor Nikolaas Sintobin S.J. over Jezuïeten , India, martelaarschap, missionering, rechtvaardigheid.

Vraag alstublieft, Is mogelijk aanreiken met Uwe Wijsheid en Inspiratie:
Van Ignatius van Loyola oefeningen in thema: " Hoe reageren in situatie als wij oog in oog staan met iemand die heel "snel boos wordt" " blijft boos" en " pogingen tot verzoeningen nog met meer boosheid" op reageert.
1. Blijven denken dat: in die persoon woont ook God.
2. Bidden dat God in die persoon "ontwaakt" ? "
3. Zelfbeheersing betrachten, en daarbij laten ?
4. In binnenste roepen " God sta mij bij" ?
heeft U meer adviezen alstublieft?
Anoniem zei…
Universiteit Leiden, Nieuwsbrief 25 maart 2014.
(citeer deel tekst a.u.b.)
" Liefdeloze relatie met Grondwet ondermijnt politieke bestel."
"......." allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld".
( e.c. Nieuwsbrief deel tekst ).
" mijne "vraag alstublieft:
is er in moderne tijd, met visie, en wetenschap van Ignatiaanse Spiritualiteit en Kwantum Fysica Quantum Touch Of Matrix , medemens aanspreken in zijn "Goddelijke domein"?
Anoniem zei…
Dank U Hartelijk Super Wijze Inspirerende Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor Wijsheid en Inspiratie,
26 maart heb ik Uw wijze advies gelezen dat:
" We moeten niet gehaast zijn om te spreken en geduldig bij het luisteren naar alle mensen, maar in het bijzonder naar ondergeschikten.
We moeten onze oren wijd openen voor onze naaste tot wanneer hij alles heeft gezegd dat hij wilde zeggen."
(einde citeren).
Voor mij kostbaar les. Eerst geduldig hele verhaal beluisteren, ook als dat is "tweede keer",
en vragen stellen , vragen stellen.
Anoniem zei…
" The Life Jacket Of Hope".
" In the midst of the constant changes of life and confusing or chaotic situations,
hope becomes our life jacket,
which helps us to keep afloat and not to drown in the hurricane that at times causes unexpected or sudden changes.
Without hope, we expect the worst."............."
".......... Living with hope keeps us awake.
With hope we are open to the opportunities that life offers us.
We overcome fear and expect the best............." Hope helps us to keep the meaning of our life alive"............................."
( einde citeren).
Unknown zei…
Met heethoofden wordt bedoeld: "iemand die vol haat zit en er zelf door overweldigd wordt". Het is nodig om altijd de "goede of Heilige Geest " in je leven naar boven te halen. Er bestaat de hymne "Kom Schepper Geest daal tot ons neer...". Soms wordt de slechte geest in ons door anderen uitgelokt. Dat zijn de provocatuers. het komt erop aan op de aanwezigheid van de Geest van Jezus gericht te blijven, wat deze pater zeker deed aangezien hij net uit de Heilige Eucharisitieviering kwam. Ik veronderstel dat de vreemde taal en de onbekende gewoontes van dit vreemde land heel de zaak nog bemoeilijkt hebben.
Gebed: heel goede en heel heilige Drievuldigheid, laat mij echt bidden in echte dankbaarheid omdat Jij houdt van personen die geloven dat Jouw leven en Jouw aanwezigheid genezing, redding en vrede bewerkstelligt. We kunnen dit verhaal wel gebruiken in B bij onze relaties met moslims Deze pater wilde immers Moslims verdedigen tegen Hindoes. Dank voor het getuigenis
Anoniem zei…
als toegestaan is wil ik alstublieft vertellen wat ik heb j.l. gelezen:
1. Er is/ zijn: " religie ? geloof? dat: in " reïncarnatie gelooft", maaaaar ook dat: " als iemand in de "laagste kaste van die onaanraakbaren ! ? geboren is, is voor alle reïncarnaties die/dat ' niet aanraak bare' ! " is zal zijn! ?
Toen ' kwam Islam' en in die geloof waren toen in " die streek allen in geloof van Islam" gelijkwaardig.!
Velen hebben zich met dankbaarheid aangesloten aan/voor " een visie die alle mensen de liefde en respect preek".
mijn redenering:
Logisch ! iedere mens wil gerespecteerd en geliefd worden !.

2. Mijn dankbaarheid is voor wijsheid van de Heer Paus Franciscus en ZIJNE, voor zijne VISIE dat RKK Kerk
een Wereld Kerk dient zijn, dienen in LIEFDE, voor alle mensen.
p.s.dat heb ik tot nu toe begrepen.

Meest gelezen

Wat Ignatius van Loyola denkt over het coronavirus

De soms pijnlijke kant van het bidden met het vijfde evangelie (2/3)

Paus Franciscus legt uit waarom Maria zo belangrijk is voor de Kerk