Diepte-radiointerview met Nikolaas Sintobin


Enkele weken geleden werd ik geïnterviewd door Joop van der Elst voor de EO-Radio. Het werd een boeiend gesprek waarin ik uitvoerig vertelde over mijn persoonlijke bekering en roeping, over gebed, over verlangen, over wat godsontmoeting betekent in mijn eigen leven, over de mogelijkheden en beperkingen van het internetapostolaat, over jezuïet zijn in Amsterdam en nog veel meer.

Ik durf het u aan te bevelen.

Klik hier om te luisteren. Die uitzending duurt ... 5 uur. Ik kom er meerdere malen aan het woord. Het stuk interview met mezelf dat ik aanbeveel duurt 30 minuten. Je kan het vinden tussen 3:23 en 3:53 (zie blauw lijntje op foto hierboven).

Reacties

Anoniem zei…
Dank U Hartelijk Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor Wijsheid, Inspiratie met ons delen in interview, over Uwe roeping, godsontmoeting, Ignatiaans gebed, over internet, Gewijde ruimte .

Hartelijk dank U voor Uwe gaven om kleurrijk en begrijpelijk uitleggen wat is Gods ontmoeting, en Spiritualiteit.
Ik en de mijne zullen van Uw voorbeelden veel leren en ook proberen op zelfde als Uwe manier uitproberen.

Dank U Hartelijk voor Uwe aanreiken creatieve filmpjes, en Wijze Inspirerende teksten, en wij groeien gestaag, dat kunt U mij geloven.
U bent een Hoogbegaafd Jezus Volgeling Compagnon, en Hoogbegaafd Pedagoog.
Vergeef alstublieft als "Jezus Volgeling en Compagnon" beter gezegd zou kunnen worden, nu vind ik deze woorden dat wat ik denk .
Fijn dat U met Uw en de Uwe gaven met ons deelt.
Deze inspirerende interview zal ik meerdere keren beluisteren.
Anoniem zei…
correctie tekst a.u.b.16 maart 2014, 15:34, tekst: "Jezus volgeling compagnon" .
Ik heb in Nederlandse Woordenboek opgezocht:
" volgeling" en dat is: " aanhanger , leerling"
" compagnon" is: " deelhebber, handelsgenoot"
Toelichting:
Ik wilde zeggen: fijn, kennis met U maken, Op Internet, Hartelijk Dank U,
dat U bent : "Jezus Geliefde wederzijds, U heeft Jezus Lief en Jezus heeft U lief".

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Inspirerende Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor Wijsheid en Inspiratie delen met ons in Interview Uwe Ervaringen en God ontmoetingen.

Orde van Jezuïeten Website heb ik ontdekt na verkiezing van de Heer Paus Franciscus.
Ik dacht meteen over Reïncarnatie.
Ik dacht aan Orde van Jezuïeten als de: " Voortrekkers " Elite, Hoogbegaafde Leraren.
In Nederland in den Haag is elke jaar SYMPOSIUM, en in jaar 2007 is Symposium geweest met titel:
"REÏNCARNATIE Mystiek én Maatschappelijk".

A.u.b. citeer klein deel tekst: thema : Basis principes......wet van oorzaak en gevolg".
".......wet van oorzaak en gevolg wordt gevoed door de verbindingen die we bewust of onbewust aangaan met de dingen die we meemaken.
Er zijn twee bindende krachten in het leven: LIEFDE EN HAAT.
Natuurlijk realiseren we ons meteen dat als we ergens van houden, we ons ook binden - want dat is fijn en daar voelen we ons toe aangetrokken.
Maar we vergeten ons te realiseren, dat als we ergens een hekel aan hebben, die bindende kracht misschien wel groter is dan als we ergens van houden"........"
" Zelf - educatie"........"Zelfeducatie is dus zelfwerkzaamheid, ideeën durven opbouwen, conclusies durven trekken, veranderingen durven invoeren."..........".
(e.c. Bron: Luc.nr 4-5 / 2007 / Symposium nr,.9 / 47-52 / Thema 3, Groei: hoe je wordt wie je wilt zijn/ Herman C. Vermeulen/).
Redeneren:
De Heer Paus Franciscus en ZIJNE is Spirituele steun voor verbondenheid.
Met bezielde Idealen is verbindende kracht voor de hele wereld.
Anoniem zei…
toelichting a.u.b. tekst: thema: " Voortrekkers Elite, Hoogbegaafde Leraren".
ik bedoelde Hoogbegaafde Leraren in Liefde voor GOD en Mensheid, vanaf eerste schrede, de Heer
Paus Franciscus heeft getoond hoe Liefdevol kan mooi zijn.
Spirituele Impulsen aanreiken, zoals bijvoorbeeld " Ignatiaanse Spiritualiteit, praktische spiritualiteit.
Mensen helpen zichzelf ontwikkelen naar een hoger bewustzijn niveau.
"Groei van bewustzijn is onbegrensd".
Op dit moment is een materiële armoede, en mentale armoede.
Op Symposium in 2007 is o.a. verteld, dat " mentale armoede " stijgend is door stijgende getale van "aan depressie lijdende personen".

Anoniem zei…
toelichting alstublieft voor taal gebruik, " Voortrekkers Elite" .
in reactie van 16 maart 2014, 18:07 en 18:30.
ik bedoelde:
- "Voortrekkers" dat zijn: Inspiratoren, Katalysatoren, Mensen die durf hebben voor Idealen verwezenlijken, Mensen die hoog getalenteerd zijn graag willen met talenten gaven anderen verrijken, ten dienste zijn voor God en Mensheid en Universele Eenheid
door liefdevolle onderwijs geven, Mensen die delen graag en Liefhebben.

- "Elite" bedoelde ik: mensen met Goed Hoog Integriteit, Mensen die Wijs en Edelmoedig zijn, Pure in Bewustzijn.
Anoniem zei…
Aanvul.a.u.b. thema: Orde van Jezuïeten Ingewijden zijn Hoogbegaafde Leraren, Inspiratoren, Katalysatoren, en Liefdevolle toewijding koesteren voor God en Mensheid.
Redeneren:
Op website van Jezuïeten Orde Ingewijden, heb ik ontdekking ervaren van Ignatiaanse Spiritualiteit en Wijsheid met Meditatie technieken.
citeer klein deel tekst uit/van een spirituele school : " Breaking Down Patterns Of Negative Thoughts"
".....meditation helps me to untangle this mess, and break the habit"....."
"..meditation is not merely a relaxation technique but a powerful tool for a seemingly difficult task,
of self - transformation".
(e.c.)
De Inspirerende Wijsheid van Orde van Jezuïeten Ingewijden is overal makkelijk toepassen,
bijvoorbeeld: in oerwoud in Afrika ,en in westen, waar mensen "hongeren naar wijsheid ".
Anoniem zei…
Enkele eye- earopeners in je interview: a) binnenkomen in de innerlijkheid, in de intimiteit van mensen. b) 1e vraag van Jezus: wat zoek je, wat is het verlangen, dat God in je legt? c) je vreugde- ervaring bij het ontdekken van je roeping d) de mens is in wezen een relatie: in relatie met iemand, met God, met.....krijgt de mens toegang tot zichzelf.......of heb ik dit verkeerd begrepen?????
Anoniem zei…
dit ervaarde ik ook als de mooiste eyeopeners,Mariette

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?