Gebedstip: Verstrooid tijdens het bidden: wat nu?


Je hebt het ogenblik bepaald waarop je bidden gaat, de plaats is gekozen, en je hebt een houding gevonden waarin je een tijdje onverstoord bidden kan. Maar dan gebeurt het: ‘Heb ik de oven in de keuken wel afgezet?’ ‘Niet vergeten Ria af te halen van school’. ‘Moet de buurman precies nu weer het gras maaien?’ Ieder kent het: de verstrooidheden die binnensluipen tijdens het bidden. 

Vervelend, storend, niet te vermijden? Wees gerust, ook een bidder sinds jaren kent ze. Ook hij of zij heeft ermee te maken. Wat kan je ermee doen? Het sleutelwoord is geduld. Veel geduld zal je helpen: niet onder druk te gebruiken maar met een zekere humor. Weet dat jij degene bent die uiteindelijk toelaat waarmee je in je denken en voelen, in je bidden bezig bent. Erken de gedachten die ongevraagd bij je binnenkomen maar probeer er verder geen aandacht aan te besteden. Keer telkens rustig terug tot je gebed, zonder je op te winden, zonder verwijt. Keer terug, vijf, tien, twintig keer na elkaar. Bied onze Heer je tijd en je aandacht. 

Toch kan het gebeuren dat een gebeurtenis, een persoon of een vraag je buitenmate voor de geest komt. In dit geval kan het goed zijn dit onze Heer in je gebed voor te leggen en er tijdelijk voorrang aan te geven.

Team Oude Abdij Drongen

Reacties

Je kunt alles met God bespreken dan is er nooit een probleem.........

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen