Gebedstip: Bidden met de SchriftIn het bidden met de Schrift kun je verschillende niveaus onderscheiden. Je kunt beginnen met de tekst gewoon gelovig te lezen. Een hoger – of dieper – niveau is dat van de meditatie. Hier blijf je langer bij de tekst stilstaan, om hem dieper te gaan begrijpen. Wat wil dit verhaal duidelijk maken? Welke personen komen erin voor? Wat doen ze, wat zeggen ze? 

Tijdens het mediteren kan het gebeuren dat bepaalde gedachten blijven hangen: een of ander woord of vers krijgt een eigen gewicht. Het is het heel persoonlijke woord van God voor mij. Dat woord kan mij zo sterk raken, dat verder lezen en mediteren van binnenuit onmogelijk is. Ik word zo diep en indringend door God aangesproken, dat ik verlang te antwoorden. Hier heeft een overgang plaats van de derde naar de tweede persoon: er ontstaat een dialoog, een samenspraak. Ik spreek met God zoals een vriend met zijn vriend spreekt. 

Op dit niveau speelt veel minder het verstand dan wel het hart, de diepere persoonskern mee. Het gebed wordt innerlijker. Meditatie gaat over in contemplatie. Naarmate ik meer contemplatief bid, wordt mijn gebed passiever: God zelf heeft het initiatief, God die mij meer en meer in bezit neemt. Tegelijk treedt een vereenvoudiging op: ik heb geen gedachten of woorden meer nodig, mijn hart verheft zich nu onmiddellijk tot God.


Pieter-Paul Lembrechts sj

Reacties

het wakker worden alleen al brengt mij dichtbij God, in alles wat er is spreekt hij tot mij
en kan ik als een vriend hem spreken, ik leg mijn zorgen bij hem neer en hij deelt ze en helpt ons samen verder....