Wanneer je beter wel in leven blijft
Het is beter om te blijven leven zonder zekerheid op zaligheid en intussen God te dienen en te streven naar het heil van je naaste, dan om meteen te sterven met zekerheid van roem.

Ignatius van Loyola

Reacties