Een rode draad die alles anders maakt (5/8)In het najaar van 2016 hield ik in het kader van “Bruisende Kerk”, een congres voor jonge katholieken in Gouda, een inleiding met als titel: “Meer houden van de Kerk: in de leer bij Ignatius van Loyola en Lucifer.” Hier volgen enkele uittreksels.  5/8

II. Tips om meer te leren houden van de Kerk

Wat kan ons helpen om meer van de Kerk te houden en van haar te blijven houden. Ignatius van Loyola geeft ons, in zijn Geestelijke Oefeningen, enkele eenvoudige tips. Daar wil ik het graag even met jullie over hebben. Immers, zoals elke vorm van liefde, is ook de liefde voor de Kerk iets wat je kan leren en wat je vervolgens dient te onderhouden en steeds opnieuw uit te zuiveren.

     Keuze voor dankbaarheid

De belangrijkste tip is als een rode draad geweven doorheen het geheel van de jezuïtische spiritualiteit. Het gaat over dankbaarheid. De ignatiaanse spiritualiteit nodigt uit om systematisch en steeds opnieuw bij voorkeur aandacht te besteden aan wat in je hart vreugde, vertrouwen, openheid teweeg brengt en om daarvoor te danken. Bij het terugblikken, analyseren of evalueren van wat je meemaakt of ziet in de Kerk er voor kiezen om steeds eerst op zoek gaan naar wat een positieve nasmaak heeft achtergelaten. Hoe subtiel of bescheiden ook. Soms is dit makkelijk. Soms kan het lang zoeken zijn om redenen van dankbaarheid op het spoor te komen.

De reden waarom dit zo belangrijk is is eenvoudig. Vreugde, in het bijzonder vreugde die blijft duren, is doorgaans een aanwijzing van Gods aanwezigheid. Hoe vaker en hoe meer aandacht je bewust geeft aan die vreugde en dus ook aan die schoonheid hoe fijngevoeliger en aandachtiger je wordt voor de werkzaamheid van Gods Geest in zijn Kerk. Concreet resultaat is dat je dan ook meer van de Kerk gaat houden omdat je je  meer bewust wordt van al het goede dat er van de Kerk uitgaat en van haar vaak discrete schoonheid, ook in jouw omgeving.

Reacties

Meest gelezen

Het meest noodzakelijk én het makkelijkst om te vermijden voor de christen

Blijf doorgaan als je door een hel gaat - 10 ignatiaanse tips over omgaan met depressie 8/10