Begin van het hoogtepunt: Onbevlekte Ontvangenis van Maria


Vandaag viert de Kerk het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria: het begin van het hoogtepunt van de openbaring van wie God is. 

Wijlen Didier Rimaud sj, een Franse exegeet en woordkunstenaar, schreef een lied waarin hij  het drama van de Menswording op aangrijpende wijze bezingt. Ik heb het voor u vertaald.

ZEG EENS, ENGELEN

Zeg eens, Engelen, kijk
of alles op zijn plaats staat,
en of ik alles goed heb voorbereid.
Is voor mij de tijd aangebroken
om de genade uit te strooien?

Ja , Heer, alles is klaar.
Maar er is ook een Hof van Olijven
die men heimelijk aan het planten is.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Hebben jullie ze al gevonden :
de tortelduifjes voor lichtmis,
De weg voor de vlucht naar Egypte,
Het dorpje Nazareth in Galilea,
de werkplaats van Jozef, de timmerman,
de baan die leidt naar Jeruzalem,
de wetgeleerden in de Tempel?
En een jong meisje, Maria genaamd?

Ja, Heer, alles is klaar.
Maar daar zijn ook dertig zilverstukken.
die men heimelijk aan het tellen is.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Hebben jullie ze al gevonden :
de Jordaan, waar de Doper wacht,
de woestijn waar de duivel verborgen is,
de synagoge met het boek van Jesaja,
de boten, de netten, aan de oever van het meer,
en de Twaalf die bereid zijn om alles te verlaten,
De berg voor de aankondiging van het geluk?
En een jong meisje, Maria genaamd?

Ja, Heer, alles is klaar.
Maar men is ook in het geheim
een purperen kleed aan het weven.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Hebben jullie ze al gevonden :
zes kruiken voor de bruiloft van Kana,
de rand van de waterput van Jacob
en het groene gras op de heuvel,
een kind met vijf broden en twee vissen,
de blindgeboren bedelaar,
het huis van Lazarus in Bethanië.
En een jong meisje, Maria genaamd?

Ja, Heer, alles is klaar.
Maar er zijn ook vier ijzeren nagels
die men heimelijk aan het smeden is.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Hebben jullie ze al gevonden?
De palmtakken, de mantels
een ezelin die vastgebonden is, samen met haar veulen,
de man met een kruik aan de stadspoort,
de bovenzaal die klaar staat voor de maaltijd,
de voorschoot van de slaaf en de kom met water,
de bekers en het brood voor het laatste avondmaal,
En een jong meisje, Maria genaamd?

Ja, Heer, alles is klaar.
Maar er zijn ook twee zware houten balken
die men heimelijk aan het kruisen is.
Kan jij ons uitleggen waarom?

Als je ze allemaal gevonden hebt :
de Hof van Olijven,
de dertig zilverstukken,
het purperen kleed,
de vier ijzeren nagels
de twee zware houten balken
die heimelijk worden klaargemaakt,
dan zal ik jullie de uitleg geven :

Is het niet zo dat God moet kunnen wenen?
Is het niet zo dat God moet kunnen lijden?
Is het niet zo dat God moet kunnen sterven?
Is dit niet allemaal zo, omdat ik de Liefde ben?     

Didier Rimaud sj

Reacties

Anoniem zei…
Zou graag de Franstalige versie van deze tekst ontvangen alvast bedankt
HIer is de Franse originele tekst:

Les anges

Dites-moi, les Anges, regardez
Si toute chose est à sa place.
Et si j’ai bien tout préparé :
est-il venu pour moi le temps de faire grâce ?
Oui Seigneur, tout est prêt.

Avez-vous bien trouvé
Ce que César Auguste a décidé,
Le registre à la mairie de Bethléhem,
L’hôtellerie, et la crèche à côté.
Les bergers à la garde des troupeaux,
L’étoile pour les rois en Orient,
Avec l’or et l’encens dans leurs bagages ?
Et la jeune fille appelée Marie ?
Oui, Seigneur, tout est prêt.
Mais il y a aussi
Un jardin d’oliviers
Que l’on plante en secret!
Nous diras-tu pourquoi ?

Avez vous bien trouvé
Les tourterelles du deux février,
Le chemin pour la fuite en Egypte,
Le bourg de Nazareth en Galilée,
L’atelier de Joseph le menuisier,
La route qui monte à Jérusalem,
Les docteurs de la Loi dans le Temple ?
Et la jeune fille appelée Marie ?
Oui, Seigneur, tout est prêt.
Mais il y a aussi
Trente pièces d’argent
Que l’on compte en secret !
Nous diras-tu pourquoi ?

Avez-vous bien trouvé
Le Jourdain où le Baptiste attend,
Le désert où le diable est caché
La synagogue avec le livre d’Isaïe,
Au bord du lac, les barques, les filets,
Les douze, prêts à tout quitter,
La montagne pour l’annonce du bonheur ?
Et la jeune fille appelée Marie ?
Oui Seigneur, tout est prêt,
Mais il y a aussi
Une robe de fou
Que l’on tisse en secret !
Nous diras-tu pourquoi ?

Avez-vous bien trouvé
Six urnes pour la noce de Cana,
Le puits de Jacob et sa margelle,
Et l’herbe verte sur la colline,
Un enfant avec cinq pains et deux poissons,
Le mendiant aveugle de naissance,
La maison de Lazare à Béthanie ?
Et la jeune fille appelée Marie ?
Oui, Seigneur, tout est prêt.
Mais il y a aussi
Quatre pointes de fer
Que l’on forge en secret !
Nous diras-tu pourquoi ?

Avez-vous bien trouvé
Les rameaux, les palmes, les manteaux,
Une ânesse à l’attache avec son petit,
L’homme à la cruche aux portes de la ville,
La haute salle meublée pour le repas,
Le tablier d’esclave et le bassin,
Les coupes et le pain de la dernière Pâque ?
Et la jeune fille appelée Marie ?
Oui, Seigneur, tout est prêt.
Mais il y a aussi
Deux poutrelles de bois,
Que l’on croise en secret!
Nous diras-tu pourquoi ?

Si vous avez trouvé
Un jardin d’oliviers,
Trente pièces d’argent,
Une robe de fou,
Quatre pointes de fer,
Deux poutrelles de bois,
Préparés en secret,
Je vous dirai pourquoi :

Ne faut-il pas que Dieu sache pleurer ?
Ne faut-il pas que Dieu sache souffrir ?
Ne faut-il pas que Dieu sache mourir ?
Ne faut-il pas, puisque je suis l’amour!
Anoniem zei…
Zeer mooi, dank u.

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?