Calvez


Gisteren, donderdag 14 januari 2009, werd in Parijs Jean-Yves Calvez sj ten grave gedragen. Hij is plots gestorven, op 82-jarige leeftijd. Net voor hij vertrok naar Argentinië om daar les te gaan geven. Hij was een van de vooraanstaande intellectuelen van de (Franse) Katholieke Kerk, met meer dan 40 boeken op zijn rekening. Hij was gespecialiseerd in de sociale leer van de Kerk. Maar ook de interreligieuze dialoog en problemen van politieke en economische ethiek kregen zijn aandacht. Hij was Provinciale Overste van de Franse jezuïeten in Mei ’68 en van 1971 tot 1983 was hij naaste medewerker van pater Pedro Arrupe, Generale Overste van de SJ.

Over Calvez kan en zal nog veel gezegd worden. Ik wil één puntje in het bijzonder vermelden. Hij was specialist in het Marxisme. In 1956 publiceerde hij een dikke turf genaamd “La pensée de Karl Marx” (Het denken van Karl Marx). Deze studie is snel erkend geworden als een basiswerk over het Marxisme. In die mate dat in Rusland en de Oostbloklanden dit boek, geschreven door een katholiek priester nog wel, verplichte litteratuur was voor de kaderleden van de Communistische Partij.

Wil je in dialoog treden met de ander, dan is de eerste voorwaarde dat je hem moet leren kennen. Ten gronde. Liefst zonder vooringenomenheid. Ook al is de ander je niet welgezind.

Reacties

Meest gelezen

Waarom zoveel mensen aanstoot nemen aan de Kerk

Drie maal drie tips voor een intense 40-dagentijd

Boodschap voor mensen die zichzelf voor goede christenen houden