Paradox


Voorbije maandag nam ik deel aan de plechtige opstart van Logia, “Christelijk geïnspireerd impulsforum”. Bedoeling van Logia is om in de verschillende grote Vlaamse steden christelijke denktanks uit te bouwen van waaruit christelijk geïnspireerde impulsen kunnen uitgestuurd worden naar de Vlaamse pers. Een kleine honderd mensen waren van de partij.

 Gastspreker was Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Unie. Hij heeft ons met brio drie kwartier onderhouden over  het voorbije, huidige en toekomstige belang van het christendom in de Westerse cultuur in het algemeen en in de Europese Unie in het bijzonder.

 Hij ging onder meer in op de paradox van de situatie van het belijdende christendom in Europa vandaag. Door het feit dat deze groep mensen thans een kleine minderheid is geworden die nog steeds verder afkalft is de weerstand ertegen in vrije val.  In het bijzonder bij de jongere generaties zijn er tekenen van een groeiende verdraagzaamheid en openheid. In Frankrijk, een land met een heel sterke antiklerikale traditie, merk je dat sommige vooraanstaande intellectuelen en schrijvers zonder complexen en enthousiast de christelijke wortels van hun cultuur aan het herontdekken zijn en er voor kiezen om deze opnieuw te expliciteren en te cultiveren. En, zo merkte Van Rompuy fijntjes op, als het regent in Parijs, dan druppelt het in Brussel …

 Logia beschikt over een blog.

Reacties

Anoniem zei…
Dit is echt een zeer mooi en moedig initiatief!

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Voorwaarde om volmaakt te worden

Verzet je tegen het uitdoven van het licht