Paus Franciscus spreekt drie woorden tot de jezuïeten (1/3)


Op 14 juni ontving de Paus de jezuïeten van de Civiltà Cattolica, een Italiaans jezuïetentijdschrift dat als bijzonder kenmerk heeft dat het de officieuze spreekbuis is van het Vaticaan. Franciscus bouwde zijn toespraak op rond drie woorden. Ik denk dat we er allen een puntje kunnen aan zuigen.

Vandaag wil ik graag drie woorden aan u voorleggen die u kunnen helpen bij uw werk. …

Het eerste is dialoog. …. Uw belangrijkste taak, echter, is niet om muren maar bruggen te bouwen, een dialoog aan te gaan met alle mensen; ook met hen die het christelijk geloof niet delen, maar “de hoge menselijke waarden cultiveren” en zelfs met “hen die zich tegen de Kerk verzetten en haar op verschillende wijzen vervolgen” (Gaudium et spes, 92).


Er zijn zo veel menselijke vragen te bespreken en te delen en het is altijd mogelijk om de waarheid te benaderen in de dialoog, die een gave is van God, en om elkaar wederzijds te verrijken. Een voorwaarde voor dialoog is de overtuiging dat de ander iets goeds te zeggen heeft en ruimte te maken voor zijn standpunt, voor zijn mening, voor zijn voorstellen – uiteraard zonder te vervallen in relativisme. Ook is het noodzakelijk om verdedigingsmuren te verlagen en deuren te openen. Ga door met uw dialoog met culturele, sociale en politieke instellingen, en met uw bijdrage aan de vorming van burgers die het welzijn van allen ter harte gaat en die zich inzetten voor de publieke zaak.

Reacties

Anoniem zei…
Een voorwaarde voor dialoog is de overtuiging dat de ander iets goeds te zeggen heeft en ruimte te maken voor zijn standpunt,...
Als wij maar in de ander altijd Christus kunnen en willen zoeken of zien en geloven dat Gods liefde voor de ander niet geringer is dan die voor onszelf, is de ruimte voor dialoog er al. Ook moeten wij willen geloven dat God ons kan willen aanspreken of benaderen door letterlijk iedereen en moeten wij echt uit zijn op het geluk van allen. Niemand afschrijven en onverschillig zijn of denken: die zit al te diep. Geloven dat God inderdaad ook nu nog doden opwekt. Hij die vandaag nog exact Dezelfde is die de weduwe haar zoon teruggaf. Luk.7:11.
Anoniem zei…
heel erg juist !
het is de weg van Christus die niemand uitsloot.
Anoniem zei…
Men hoort vaak: God of Jezus zegt: kom maar zoals je bent. Hij die at met tollenaars en zondaars. Hij sloot inderdaad niemand uit van Zijn ontferming, zoals een wasstraat geen auto weigert, hoe vuil hij ook zou zijn.

Meest gelezen

Waarom een jezuïet naar de hemel gaat en een dominicaan naar het vagevuur

Een vreemd mannetje waar iets heel bijzonders van uitgaat - feest van de gedaanteverandering:

Luister naar audioboek van Nikolaas Sintobin sj over ignatiaanse spiritualiteit

Vier de heilige Ignatius met een lied