Een bloemlezing uit de laatste tweets van Paus Franciscus, vertaald naar het NederlandsHieronder een bloemlezing uit de laatste tweets van Paus Franciscus.

We zijn allen zondaars. Laten we aan de Heer vragen om niet schijnheilig te zijn. De schijnheiligen weten niet wat vergeving betekent. Evenmin kennen ze de vreugde en de liefde van God.

Indien we in Jezus de zin van het leven hebben ontdekt, dan kunnen we niet langer onverschillig blijven tov iemand die lijdt of die droef is.

Laten we nooit vergeten dat het de Heer is die de Kerk leidt. Hij is het die ons apostolaat vruchtbaar maakt.

Zijn we kwaad op iemand? Laten we dan bidden voor die mens. Dat is christelijke liefde.

Laat de Kerk steeds een plaats zijn van barmhartigheid en van hoop. Een plaats waar ieder zich welkom weet, bemind en vergeven.

Laten we geen angst hebben voor solidariteit, en evenmin om wat we zijn en hebben ter beschikking te stellen van God.

De "wegwerpcultuur" maakt dat het menselijk leven niet meer beschouwd wordt als een basiswaarde die gerespecteerd en beschermd moet worden.

De consumptiecultuur heeft ons doen wennen aan verspilling. Maar als voedsel wordt weggeworpen, dan is het alsof dat voedsel wordt gestolen van de armen en de hongerigen.

God vraag ons om de schepping in stand te houden. Dit is een aanwijzing van God niet enkel aan het begin van de geschiedenis maar ook vandaag, gericht tot elk van ons. Het maakt deel uit van het project van God.
Reacties

elizabeth harland-hazebroek zei…
dat zijn er heel wat, maar wel goed. Bedankt.
Anoniem zei…
We zijn zondaars zeker, dat blijft, maar verlost als het goed is, al verliezen wij onze zondige natuur nooit, we kunnen door genade opgehouden zijn met de zonde te praktizeren en dat is ook wat God van ons verwacht.

LIED 410: 1-2 (Gez. 171: 1 en 5)
1
Verlosser, Vriend, o hoop, o lust
van die U kennen, neem het lied,
dat U in 't stof een sterv'ling biedt,
een zondaar, die Uw voeten kust;
een zondaar, een verlost', o Heer!
En nu geen zondaar meer.
O, neem het aan,
Gij laat geen bidder staan;
Gij hoort in hemelingen
verloste zondaars zingen;
o, neem het aan.
2
Waar is een vreugd, een kalmt', een heil,
zo zalig als dit hoogst genot?
Het vloeit uit God en keert tot God.
Het heeft noch maat, noch perk, noch peil;
in Jezus is mijn zalig lot
verborgen bij mijn God;
Hij is mijn lust,
ook als mijn stof eens rust.
O, prijst Hem, mijn gezangen!
Ik blijf Zijn komst verlangen;
Hij is mijn lust!

Meest gelezen

Zelf je vrijheid ophoesten

Pinksternoveen: de vruchten van de Geest: dag 1 - liefde

Hemelvaart, wat is dat eigenlijk? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj

Leren van een ondeugende grootvader en zijn kleinzoontje - dag 2 pinksternoveen