Blij omdat Paus Franciscus zegt: “ Nikolaas, tut tut tut”
… Op zaterdag 11 januari 2014 kon je in het "Nederlands Dagblad" een uitvoerig interview lezen dat ik gaf aan Rick Timmermans. Het draagt als titel "Een intense vreugde". Hieronder enkele uittreksels (3/3).

‘Franciscus spreekt over eenvoud, over soberheid, over solidariteit met vluchtelingen, over tederheid en we zien hem niet anders doen dan dat. Met een klein wagentje komen aanrijden en nee zeggen tegen het comfort en de ruimte van het apostolische paleis; een gewoon flatje is meer dan genoeg. Mensen merken dat. Als zo iemand spreekt over eenvoud en solidariteit, over inzet, misschien is het dan nog waar ook, gaan mensen denken.’

Nikolaas Sintobin net zo goed. De uitspraken van de paus confronteren hem. Als jezuïet legde hij de gelofte van armoede af, maar toch bevraagt de paus hem daarover, merkt hij. Hij wijst naar de kamer waarin hij zit, in een grachtenpand in het centrum van Amsterdam - groot, mooi en statig. ‘Je kunt makkelijk zeggen: dit huis is niet van mij, het is van de jezuïeten. Maar ik woon er wel. En ik woon hier anders dan in het eenvoudige jezuïetenhuis waar ik in Leuven woonde. Dit is rijkelijker. Ik hoor de oproepen van Franciscus. Ze komen binnen en bevragen mij.’

En daar is hij blij mee. Sowieso is hij blij met deze paus, die hij een ‘echte voorganger in geloof’ noemt. Iemand die het recht heeft te zeggen: ‘Nikolaas ben je wel zeker? Nikolaas heb je daar wel aan gedacht? Nikolaas, tut tut tut.’

Maar niet alleen voor zichzelf is hij blij met deze paus, hij noemt de verkiezing van Franciscus hoopgevend voor de toekomst van de katholieke kerk. Een teken dat de kerk het vermogen heeft zichzelf te vernieuwen. ‘De kardinalen die hem kozen zijn benoemd door paus Johannes Paulus II of door Benedictus XVI, beiden zogenoemd conservatief. En ze hebben geen kat in een zak gekocht. Ik bedoel: ze wisten heel goed wie ze verkozen, want Franciscus heeft in het voorconclaaf een voordracht gehouden waarin hij nagels met koppen sloeg. Zijn kritiek was ongezouten en hij heeft duidelijk zijn visie op de kerk gegeven. En daarop is hij verkozen. Met andere woorden: de Geest is aan het werk geweest. En dat vind ik hoopgevend. Er verandert echt iets. In het Vaticaan, in de kerk, maar ook in de wereld.’ …

Reacties

embharland1970@gmail.com zei…
Ben er dankbaar voor en blij zijn met de goede boodschap van Jesus? Daar moest ik toch even aan wennen.
De vorige Paus zei ook: hé, dat. Klopt niet, maar deze laat. het 3 keer herhalen. Veel klopt niet, maar de moed niet verliezen, we hebben een Stuurman.
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin SJ voor wijsheid, inspiratie en toelichting.
leen uw worden a.u.b.: "....." Er verandert echt iets. In het Vaticaan, in de Kerk, maar ook in de wereld".
Ik voel het!
Gisteren bij een Ned.tv.programma,............. ik ben intense blij van geworden en ik wist het, "dat is werk van de Heer Paus Franciscus en ZIJNE" , dacht ik meteen.
Hartelijk Dank U Super Pastor Nikolaas Sintobin SJ voor delen met ons met Uw en Uwe wijsheid, liefde, inspiratie en humor! .
Anoniem zei…
".....dat is werk van de Heer Paus Franciscus en ZIJNE" , dacht ik meteen."...."
aanvulling: " De metafysica van het elektrisch Universum" .
Anoniem zei…
Dit "bevraagd worden" is goed, het maakt mij alert en noopt tot zelfreflectie. Ik heb geen gelofte van armoede afgelegd (ben een leek), maar toch vind ik het noodzakelijk om eenvoudig en sober te leven. Zovele broeders en zusters hebben tekort aan het meest levensnoodzakelijke, en ik heb nog altijd "te veel". Jezus zei tegen de eerste leerlingen "laat alles achter en volg mij". Ik begrijp dit als volgt : laat al je gehechtheden los, want anders kun je niet groeien, dan kan ik (Jezus) je niets leren. Het gaat dan veel dieper dan het achterlaten van materiële goederen, maar ook en vooral om het loslaten van je zekerheden, opvattingen, filosofie, ja zelfs gevestigde religie, waardoor de nieuwe bevrijdende boodschap van Jezus kan doordringen en zich kan uiten in mededogende handelingen. Paus Franciscus breekt nu ook met de (uiterlijke) traditie van zijn voorganger(s) om terug te focussen op de essentie van de boodschap van Jezus : je medemens (en de schepping) is je broeder of zuster.
En wat een mooi grachtenpand betreft : als de bewoner daar niet aan gehecht is en het dan geen voorwerp is om zich te onderscheiden van je medebroeder of -zuster, is er dan een probleem ? Niemand heeft te oordelen.
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U, ik ben met elk woord met U eens, en zo mooi zou ik niet kunnen vertellen, nog eens
Hartelijk Dank U.
Anoniem zei…
Genieten van de schoonheid van een bouwwerk. Is er fundamenteel iets mis mee?

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Verzet je tegen het uitdoven van het licht

Voorwaarde om volmaakt te worden