Zijn de media dan gek geworden?
Het kan niet op. Franciscus als man van het jaar, meest geciteerde mens op het internet, best geklede man, held van graffiti, op de voorpagina van alternatieve culturele tijdschriften … Gaat dit over de Paus? Gaat dit over een man die voortdurend spreekt over Jezus, over vergeving, over rechtvaardigheid, over gebed, die opkomt voor vluchtelingen en die de consumptiemaatschappij radicaal bekritiseert?

Zijn de media dan gek geworden? Want de massamedia, dat weet iedereen, die zijn het christendom toch vijandig gezind. Die willen toch niet horen over het Evangelie.

Mis poes.

De feiten ontkrachten wat mijzelf een waarheid van Meden en Perzen leek te zijn. En zeg nu niet dat dit een hype is. Paus Franciscus is inmiddels ruimschoots 10 maanden paus. Naar mediatermen is dit lange termijn.

Is de publieke wereldopinie dan eensklaps christelijk, meer nog, katholiek geworden?

Niet erg waarschijnlijk.

Bovenstaande graffiti reikt een leessleutel aan. In zijn boekentasje heeft de Paus er waarden (valores) steken. Het valt inderdaad niet te ontkennen. Franciscus is een in recordtempo uitgegroeid tot een – of moet ik zeggen dé – morele wereldleider. Een man die staat voor het goede.  Die het onrecht aanklaagt. En, vooral, die zelf doet wat hij zegt. Iemand die leeft naar wat hij anderen voorhoudt.

Onze wereld is op zoek naar voorbeelden. Mensen die een alternatief aanreiken. Gratuit, niet uit berekening. Met woorden en vooral met daden.


Franciscus is zo iemand. God zij dank.

Reacties

Ivo Cerckel zei…
Het is gedaan met de taboes. De Grotere Depressie staat voor de deur. Franciscus plant een bezoek aan de Filipijnen en in het bijzonder aan de door tyfoon Haiyan geteisterde gebieden, meldt de pers vandaag. Ook op zoek naar so9ftenonvluchtelingen? Noordrijn Westfalen begint op eigen initiatief een onderzoek naar die "Rolle der damaligen Landesregierung" in het softenonsdchandaa,l meldde de pers gisteren en vandaag. Zijne Excellentie Mgr. Michel Schooyans, Prof. emeritus van de UCL, vraagt zich nog steeds af hoe men daar in zuidelijke Nederlanden ooit in Luik tot een vrijspraak van softenonmoordenaars is kunnen komen in 1962. In het Englels heeft men spreekwoord, dat men in het Frans verwoordt maar dat in het Frans niet bestaat, "Plus ça change, plus tout reste le même". Waarde lezer, die regel geldt niet langer, de Revolutie is er. Het werd tijd, niewaar?

T zei…
Wat is de Ned. Vertaling van de Franse regel? Tini
Olivia zei…
Hoe meer dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde blijven.
( plus ça change, plus c'est la même chose )

Een doordenkertje dus...
Ivo Cerckel zei…
"Plus ça change …" betekent dat in het Oud-Griekse debat in de vijfde eeuw voor Christus tussen Parmenides (enkel het eeuwig onveranderdlijk zijnde bestaat) en Heraclitus ("panta rhei", alles vloeit), Parmenides de bovenhand haalt.

Met zijn begrip "potentie", heeft Aristoteles de ware betekenis van het relatieve niet-zijn "In alle dingen" gevonden door die "potentie" als het ware beginsel van limitering (beperking?) in "In alle dingen" te bestempelen.

Aldus kwam de Filosoof ertoe het "beginsel van niet-contradictie" uiteen te zetten: ]
""In alle dingen" kan niets
(of beter: In geen ding kan iets, noch het ding op zichzelf; ]
zeg maar: Een ding kan onmogelijk)
tegelijkertijd en in hetzelfde opzicht zijn en niet zijn "

(Alvira, Clavell en Melendo, "Metaphysics", Manilla, Sinag-Tala Publishers, 1991 (vertaling van het in 1982 in de Spaanse, nee niet Baskische, taal gepubliceerde boek door de Ediciones Universidad de Navarra in Pamplona), p. 39-40)

In Leuven, waar Immanuel Kant zonder schroom ter interpretatie van Sint Thomas van Aquino, die naar Aristoteles als "de Filosoof" verwijst, wordt ingezet, werd onderwezen dat dit beginsel enkel van toepassing is op ‘s mens denken, en niet op de werkelijkheid.
(Fernand Van Steenberghen, Longueil, Québec, Editions du Préambule , (F-X De Guibert, éd.), 1989, p. 296, noot)

Ondanks zijn aanbidding voor Kant, (Is Kant niet de vader, of beter de godheid, van de vrijmetselarij ?), lijkt wat Van Steenberghen, in leven "pastoor" (of hoe heet de "pastoor" van een kathedraal weer ?) van de Brusselse Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele, hier schrijft waar te zijn.
Anoniem zei…
Hartelijk Dank U voor reactie 30/01/14, 10:56.
Voor inspirerende, boeiende uitleg.
citeer a.u.b. deel tekst van Symposium In Nederland, Den Haag, 2004, titel " De Levende Kosmos" .
"...Het leven in de Kosmos...."....als bron van alle leven en als de kosmos die bestaat uit talloze organismen, levende wezens, die op verschillende schaalniveaus van ruimte en tijd hun bestaan hebben. Er is leven op atomair gebied, op aards gebied zoals de mens, er is het leven van een planeet, een zon, een melkweg, enzovoort."
"...Leven is bewegen..."
" Wat is leven?
* Zelfbeweging is kenmerkend voor leven,
** Zelfbeweging is het vermogen om uit zichzelf in beweging te komen en om het voorwerp van handeling te zijn.
*** Deze visie vinden wij ook terug bij Plato.
"......."Niets in de Kosmos staat stil, er is onophoudelijke dynamiek. Alle wezens zijn al bewegend op weg om hun bestemming te vervolmaken."....."
e.c. Luc.nr.3/4,2004/9-14/Ella van Zaanen/
embharland1970@gmail.com zei…
Als mensheid ja, als persoon nee.

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Voorwaarde om volmaakt te worden