Is liefde saai?

Liefde is een geschenk.  Het overkomt je.  Zoals de echt waardevolle dingen van het leven, kan je ze niet beheersen. Gelukkig maar.
Liefde is een “werkwoord”.  Het vraagt voortdurende aandacht en vaak veel inspaning.
Meestal gaat het met ups en downs. Liefde is steeds opnieuw. Dan pas kan het worden voor altijd.Reacties

Anoniem zei…
Dank U Hartelijk PASTOR NIKOLAAS SINTOBIN S.J. voor wijsheid, inspiratie en thema's : liefde, geschenk, gratuiteit, afstand, humor, video.

1. "Alle relaties hebben doel (heb ik gelezen), voor mij, ons, om ons ontwikkelen".

2. Zo juist heb ik gelezen op Jezuïeten Blog titel: " WIJSELIJK ONWETEND" van PASTOR JOS MOONS S.J., titel: " 2013 - Cardoner - onderscheid leren maken. HET NOVICIAAT ALS CASUS
" Waarom ik Jezuïet ben" .

Super wijze teksten. Voor mij leek, zijn heel leerzaam.
Wijze teksten, met humor en wijsheid verweven.
Ik heb geleerd een woord: " Remmer in vaste dienst" .
(ik gebruikte voor het zelfde " BabbelBox" )."Remmer in vaste dienst" is veel beter te begrijpen voor mij.

"Remmer in vaste dienst" die de kwade geest is. Het is eigen aan het kwade geest te knagen, bedroevd te maken, hindernissen in de weg te leggen, en met drogredenen onrust brengen, opdat men niet verder zal gaan".
Voor alle mensen zou ik van harte aanbevelen, Ignatianse Spiritualiteit leren.
Leen klein deel tekst uit zijn artikel in " Wijselijk Onwetend " van PASTOR JOS MOONS S.J. : "............Hopelijk kun je dan beamen dat door onderscheiding God te vinden is, dicht bij, hartverwarmend en weldadig"

Anoniem zei…
A.U.B. aanvulling op 17/01/14, 12:11, punt 1.
1. citeer a.u.b. deel tekst : titel: " Playing My Part As A Hero Actor " ,
"......" Each scene that we are directly involved is an opportunity to not only play our role in the best possible way but also as a result shape the role in the most appropriate way possible.
Therefore, we are all hero actors who by playing our roles as well as possible, create the script of our own life i.e. create our own destiny"
e.c.
toelichting voor punt 1. " alle relaties hebben doel, (heb ik gelezen) voor mij, ons, om ons ontwikkelen":
A). Mijn Ouders hebben met elkaar perfect in Liefde geleefd. Ik heb van mijn ouders onvoorwaardelijk veel liefde ontvangen.
B). Mijn lot in begin was anders. Ik heb de "gelegenheid toen " niets te kiezen.Ik ben gekozen door partner "die ziek was in zijn hersenen". Dat heb ik niet geweten in begin.
Achteraf begrijp ik de tekst: " dat alle relaties nut/doel hebben voor mij, mijn als mens ontwikkelen".
Dank zij, door: "die niet perfecte relatie in begin weet ik nu veel meer, en kan anderen ook, beter begrijpen".
Mijn wishful thinking, zou ik verlangen, dat in Rooms Katholieke Kerk geen oordeel zou zijn voor " alle vormen van relaties".
"Huwelijk aangaan in Kerk of in Gemeente, betekent niet automatisch, " eeuwig durende verbondenheid" . Mensen moet zoeken, zich ontwikkelen en eeuwig durende verbondenheid komt ter zijner tijd wel,met God zegenen.
Anoniem zei…
aanvulling a.u.b. " eeuwig durende verbondenheid,... met God zegenen".
Alle "vormen van relaties" dienen met respect, bejegend.
Bedoel ik hier die relaties waar" Liefde aanwezig is" . Liefde die wederzijds is tussen partners, en of van een partner voor de ander partner.
Alstublieft wil ik hier pleiten voor Liefde die is tussen manen en vrouwen, en tussen manen en manen, en tussen vrouwen en vrouwen. Deze Liefde is Heilig. Jezus Christus Liefde. Daar waar mensen elkaar Lief hebben is JEZUS midden in! Met die geliefden ! En als Jezus is Liefde, dat is niet moeilijk begrijpen, dat normaal is Lief hebben doet er niet toe; wie wie?!
Liefde is Heilig.
En waar Liefde is is alles perfect en God midden in!
Natuurlijk, in gewoon dagelijkse gang van zaken nodig is goede communicatie trainen, om duidelijk voor elkaar zijn als partners, met ups en downs, en van leren en vergeven en opnieuw intens lief hebben.
Rooms Katholieke Kerk en met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE,
kan aanbieden, NU ! vandaag ,
een Super Liefdevolle Relatie !
aangaan, respecteren, tussen alle mensen in alle relaties vormen, m/v, m/m, v/v....( zie hoeveel leed leeft onder grote bevolking en dat weerspiegelt zich, dat leed is zichtbaar, met Winter olympiade .....).
Kinderen die bij horen in deze relaties kansen hebben, veel liefde ontvangen van "Kerk" van jongs af aan, Ignatiaanse Spiritualiteit, onderscheiding van geesten, en God leren en omgaan met God.
Anoniem zei…
" Heikele Kwesties" in IGNÏS WEBMAGAZINE artikel en wijze tekst :
" DE KERN VAN DE KATHOLIEKE MORAAL IS: JE HART LATEN VERWARMEN DOOR GOD LIEFDE, EN DIE UITSTRALEN."

- tijdperk: van " De metafysica van het elektrisch universum" .
- God is hier in ALLEN voor ALLEN.

- " heb je naaste Lief gelijk U zelf" .
Heb je naaste Lief en respecteren Alle Liefde.

( eerste voorzichtige stap is gezet als A): NU IS TIJD RIJP " B " zeggen.
ALS "B" = Alle mensen die LIEF HEBBEN ZIJN KINDEREN VAN GOD,

Vrouwen die mannen lief hebben, zijn goed en Goddelijk,
Mannen die mannen lief hebben, zijn goed en Goddelijk zie, alstublieft, Jezuïeten Orde hebben een "beminde Liefde, Jezus.
Alle Christendom heeft kern: persoonlijk relatie met Jezus Christus . JEZUS " IS MAN"? (Christus is een titel?).
Vrouwen die van Vrouwen houden zijn goed en Goddelijk.
Rooms Katholieke Kerk met DE HEER PAUS FRANCISCUS IS LIEFDE, VREDE EN ECONOMIE VAN HART VAN EN VOOR ALLE MENSEN OP AARDE.
Anoniem zei…
kansen m.i. a.u.b, vergeef mij alstublieft ik blijf aan timmeren : Onder leiding van RKK de Heer Paus Franciscus en ZIJNE,
in overleg met alle Christenen Kerk Genootschappen,
Nu nog voor winter Olympiade verklaren:
dat alle mensen zijn om geliefd zijn voor alles,
wat zij in hun levens pad voor wegen kiezen. Alle MENSEN LIEF HEBBEN,
NIET veroordelen niet discrimineren.
Dan zou in Rusland een vernieuwde licht schijnen,( dat mensen zijn nog zo primitief niet langer koesteren), werken gestadig aan verlichting nodig is.

Vergeef mij alstublieft ik ben met mijn hart betrokken bij onderwerp "Liefde en Liefde voor Allen door Allen".

Anoniem zei…
a.u.b. aanvulling op reactie van 17 januari 2014, 13:30, thema "Huwelijk".
citeer deel tekst: " ....(innerlijk ) proces van bewustwording houdt het zevende Sacrament in,
' Het Heilig Huwelijk' , dat altijd kan worden voltrokken in de evolutie van het menselijk bewustzijn. Een huwelijk tussen het Hoger Zelf en het lager Zelf.
Een huwelijk dat naar eenheid streeft, eenwording met het Goddelijke. Het Heilig Huwelijk tussen de innerlijke en uiterlijke mens. Men kan zelfs zeggen dat de mens zichzelf - met behulp van de Leraar - inwijdt in het mysterie dat bewustzijnsgroei heet."....".
e.c. , bron: Luc.Nr.50/mei/juni/1989/I.van Lume

Meest gelezen

Waarom zoveel mensen aanstoot nemen aan de Kerk

Wenken voor de dagelijkse omgang met de duivel (1/4)

Drie maal drie tips voor een intense 40-dagentijd

Boodschap voor mensen die zichzelf voor goede christenen houden