Nieuwe video van pater Frans van der Lugt sj : interview met Al JazeeraOp 4 februari 2014 werd onderstaand video-interview met Frans van der Lugt sj uitgezonden door Al Jazeera.

Frans spreekt er over de voorwaarden opdat onderhandelingen succesvol kunnen zijn. Hij beschrijft ook de ondraaglijk geworden toestand in het belegerde Homs.

Reacties

Anoniem zei…
Ontroerend oproep. Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor blijven ons betrekken en hoop koesteren, en ons blijven aanmoedigen.
Rooms Katholieke Kerk en de Heer Paus Franciscus met ZIJNE, heeft een MISSIE.
Duidelijk is dat RKK en HEER PAUS FRANCISCUS MET ZIJNE HEEFT MISSIE.
MISSIE: dat is Super Snel ALLE MENSEN OP HOGER NIVEAU VAN BEWUSTZIJN OPTREKKEN.
Mijn redeneren,
bronnen voor mij redeneren:
1. Jezuïet PAUL DE BLOT S.J. www.pauldeblot.nl , op zijn weblog van 1 februari 2014, o.a. Super interessante artikel heeft geschreven met titel: " VAN WIE IS HET AARDGAS? "

2. Jezuïet JOS MOONS S.J. op website IGNÏS WEBMAGAZINE , 7 februari 2014, o.a. Super
interessante artikel heeft geschreven met titel: " LEREN LUISTEREN " .

3. Jezuïet GUIDO DIERICKX S.J. op website IGNÏS WEBMAGAZINE, 7 februari 2014, o.a. Super
interessante artikel heeft geschreven en alstublieft hier leen ik beetje tekst van dat artikel:
" OOK ONZE GOEDE GOD MOETEN WIJ MET VOLHARDING BENADEREN" .

Toelichting mijn redeneren:
Idee voorstel:
1. Uitnodigen alle wetenschappers bij Rooms Katholieke Kerken, in RKK GEBOUWEN exposities en lezingen houden over wetenschappelijke ontwikkelingen en geniale toepassingen voor dagelijkse praktijk voor alle mensen hier in westen en daar, waar armoede is.

2. Reisbureaus en vrijwilligers organisaties bij betrekken om grote getale personen
naar die RKK GEBOUWEN met b.v. tentoonstellingen, lezingen,
kennis laten makken met/over huidige mogelijkheden van wetenschap en technieken,
dat armoede in super snel tempo kan opgeheven worden.
J.l. op Ned.televisie is in programma " groene ....." is een geniale ontwerp getoond voor ENERGIE - elektriciteit
opwekken, opslaan, continu, niet duur met: " ingrediënten keuken zout, wind molentje op dak van huis, en zone paneeltje op dat dak".

2. Bewustzijn verheffen opkrikken is nodig bij alle burgers, bij ons allen.
Dat wij zelf daden verrichten in ons dagelijkse praktijk met " bewust zijn" van schaarste en met wijsheid omgaan met grondstoffen.
En: dat wij bij komende verkiezingen personen gaan kiezen die hoger op de ladder van Bewustzijn staan.
Hoger op lader van bewustzijn staan:
voorbeeld van een persoon die niet te hoog op ladder van Bewustzijn staat in politiek arena :
Kort geleden was een president -premier van land aan " kwaliteit praat- discussie tafel" , "een op een" te vertellen hoe en wat met huidige politiek, zijn partij zit in zo genaamd regering"
Op de vraag van gesprek Leidster : " en hoe met vuurwerk? "
Die aanvoerder van Land politiek heeft antwoord: " vuurwerk is moet ! behouden worden, niet verbieden ,mensen moeten uitbundig feest kunnen vieren" .
MAN ZONDER VISIE ! overal in Wereld sterven, leven mensen in gigantische armoede,
zonder water bronnen beschikbaar, oorlogen, uitbuiting, en "hij die land aanvoerder willen voor zorgen voor verspillende vermaak om feest vieren met niet wijze gebruiken" .

Ziet U? als ik en U samen andere Leiders kiezen dan is de verandering ten goede sneller te realiseren.
Wij hebben allen RKK en de Heer PAUS FRANCISCUS EN ZIJNE NODIG,
ONS enthousiasmeren, volharden in onze ontwikkeling, God blijven betrekken en ons bijstaan.

Anoniem zei…
Idee alstublieft: "In die conferentie zaal, groot spaandoek ophangen die oproep zou doen op Broederschap".
a.u.b. citeer tekst:
" Universele Broederschap"
Universele Broederschap is de Geestelijke Broederschap van alle wezens,
onafscheidelijk met elkaar verbonden door de structuur van de kosmos zelf.
Het feit van de geestelijke eenheid van alle wezens en dingen is de basis en grondslag van de menselijke ethiek".
verder:
" De Gulden Regel",
- " Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hen ook aldus",
- "Behandel anderen zoals u zelf behandeld wil worden en doe Uw woord gestand",
-"Is er enig woord dat als blijvende leefregel kan dienen? antwoord " Is wederkerigheid niet dat woord? "
- "Wat u niet wilt dat u overkomt, doe dat ook anderen niet aan".
- "Doe nooit een ander aan, wat U zelf nadelig zou vinden."
- "Niemand onder U is een waar gelovige, tenzij hij zijn naaste toewenst wat hij zichzelf toewenst."
- "Alles wat ge zelf haat, doe dat niet een ander aan. Dat is de gehele Thora(wet), de rest is commentaar. Ga nu de Thora bestuderen."
- "Beschouw wat uw buurman wint als uw eigen winst en wat uw buurman verliest als uw eigen verlies".
- " Wens niemand iets toe wat je niet jezelf zou toewensen."
en et cetera...
(e.c. bron: Luc.2012/nr.4/5,Luc.2005/nr.3/4/)
mijn redenering:
deze woorden b.v. zijn in alle RELIGIES genoemd.

Anoniem zei…
aanvul.toelichting: 07/02/14, 12:02, tekst: RKK MISSIE.

1. Ik ben niet opgevoed met "doctrine van Kerk, en niet met Bijbel".
Mijn ouders hielden gewoon van Jezus en Maria en dat waren hun Leiders.

2. Voor mijn gevoel, RKK met Ignatiaans Spiritualiteit, met wijsheid door Hoogbegaafdheid en Hoog Geleerdheid,
MISSIE realiseren is.
Op deze weblog "geloof " bevalt mij dierbaar. Voor mijn gevoel in Ignatiaans Spiritualiteit, kan iedereen eigen
God ontdekken, en dat dat niet strijdig is met "God van Kerk" ?
Er is groot verschil in "dagelijkse realiteit" beleving: Van Pastors in Westen, in parochies die stabiel zijn bijvoorbeeld in Nederland en " dagelijkse realiteit" van gewone mensen.
Pastors hebben geen echtgenotes, geen kinderen, geen zorgen voor dagelijkse gang van zaken, geen "wedijver" op werkvloer.
Gewone mensen (niet Pastors) die moeten dynamiek van alle dag trotseren.
Voor mijn gevoel de advies van "Kerk": " kruis geduldig dragen, en iedereen is zondig en vertrouwen op Gods genade" ? dat is niet de juiste advies zo in algemeen voor iedereen van toepassing?
Ho zo zondig? voor zondig plegen worden mensen bestraft.
Het is mijn gevoel en mijn wishful thinking dat Rooms Katholieke Kerk met de Wijze Heer Paus Franciscus en Jezuïeten Orde Ingewijden, Missie aan volmaken zijn.
MISSIE : Mensen in hoger bewustzijn helpen overgaan.
Wat een belachelijk 'commentaar' hierboven op deze 'noodkreet' en persoonlijk verslag van een betrokken en dapper mens!!
joep Beliën zei…
Ik vind dit niet een belachelijk commentaar ; maar wel een beetje hybride dat wil zeggen overmoedig ; bovendien in gebrekkig Nederlands geschreven en daarom , niet snel au serieux te nemen - maar er zitten waardevolle elementen in --- én ; ik houd er niet van om de mensheid te onderscheiden in hoogbegaafden en laag-begaafden..... Overigens : Leve Ignatius ; en Leve pater van der Lugt S.J ! ik hoop dat er op tijd redding komt voor hem en zijn stadgenoten!.....

Meest gelezen

Zelf je vrijheid ophoesten

Pinksternoveen: de vruchten van de Geest: dag 1 - liefde

Hemelvaart, wat is dat eigenlijk? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj

Leren van een ondeugende grootvader en zijn kleinzoontje - dag 2 pinksternoveen