"Ik heb het zelf gezien!" Ben je daar zo zeker van?


Ik heb het zelf gezien. Echt waar!

Zie je wel wat je ziet?

Zeker weten?

Kijk dan even naar deze golfbal die tegen 225 km per uur tegen een harde muur knalt.


Reacties

Anoniem zei…
Dank U Dank U Hartelijk Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor Inspirerende Visie, in korte video , Waarheid en Wijsheid.
1.
ik lees nu een tekst en met Uwe video is mij idee toegekomen, en wil ik graag delen.
citeer deel tekst titel: " De magische kracht van taal" ....." ..........." Leren communiceren"........."
".....Wij worden allemaal tot een bepaald gedachtestelsel aangetrokken. We staan open voor min of meer dezelfde beelden. Dat is de reden dat we samen in een bepaalde cultuur leven. Het zijn de gedachtebeelden die ons als het ware naar zo'n plek toetrekken. Als je andere gedachtebeelden wilt hebben moet je je ontvangstkant bijstellen. Maar hoe doe je dat? ......."........."
(e.c.bron: Luc.nr.2/2004/43-49/B.Peeters en H.C.Vermeulen/).

2. A.u.b. citeer deel tekst titels : " Spirituele evolutie: uitsterven of onbeperkt ontwikkelen? ", " Aanzichten van de Universele Religie", Vedische wijsheid, Plato en de Neoplatonici, Gnostiek en Christendom, esoterische Islam."........" ......" Religie is wat anders dan godsdienst. Een godsdienst is een stelsel van rituelen, dogma's
en gedragsregels.
Religie daarentegen is een visie op het leven.
Ze spoort aan op eigen kracht ' terug te keren ' naar de Bron waaruit al het leven voortkomt. En omdat die Bron universeel is, verbindt religie de mens ook met zijn medemensen, ja, met al wat leeft.
De wereldreligies verschillen niet in dit streven, naar eenheid.
Hoewel ze soms van andere beelden gebruikmaken, ziet de werkelijk religieuze mens het universele licht van
eenheid dat achter al die voorstellingen schijnt. ......."........." Het oorspronkelijke Christendom, zoals dat bijvoorbeeld in sommige van de Nag Hammadi-teksten naar voren komt, biedt eveneens de inspiratie om de eenheid te realiseren. "........."
(e.c.bron: Luc.nr.1/2014/30/)

3. Citaat : " Deep rest is bliss and bliss is the understanding that only God exists"
(SriSriRaviShankar).


Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. thema : " De kracht achter taal".............".......""
citeer deel tekst: " Getallen als overdragers van ideeën" ....." Pythagoras was van mening dat elk getal een bepaalde kwaliteit of karakteristiek had.
een voorbeeld : 365
de aarde - bezield door - de geest van het leven
3 6 5
".........".......Symbolentaal is universeel......."
"......." Denken is dus voor ons mensen het zien van gedachtebeelden. Denk maar eens terug aan een boek dat je gelezen hebt. Niet de letters, maar de beelden van de gebeurtenissen die in dat boek beschreven zijn doemen op. Je krijgt dus in eerste instantie een beeld voor ogen." ..."
(e.c.bron vermeld in reactie van 20/02/14, 13:26).

Anoniem zei…
aanvul.a.u.b.thema: "Religie, Godsdienst".

citeer deel tekst: " Oorzaak van ontkerkelijking" ....."
"..Vraag: Is de ontkerkelijking het gevolg van de ontoereikendheid van godsdiensten?
Antwoord: Ja, Maar dat betekent niet dat ontkerkelijking ook een ontreligieusering teweegbrengt.
Dat in onze huidige maatschappij de Kerken steeds meer aanhang verliezen, ligt eigenlijk voor de hand.
Een samenleving waar gelukkig steeds meer de nadruk wordt gelegd op het zelf nadenken - dus zelf ook nadenken over wat voorheen altijd als niet te bediscussiëren werd geacht - leidt ertoe dat een aantal onlogische zaken niet meer voor waar worden aangenomen."........
"............" Religie is ......niet iets vrijblijvends. Integendeel.
Religie heeft ook een duidelijk praktisch element.
En dat is heel belangrijk.
Maar dat betekent niet dat iemand anders je gaat vertellen wat je moet doen en laten.
Het is veel interessanter om er zelf over na te denken hoe je moet leven.
Dan weet je ook waarom je wel of niet iets moet doen en dan beklijft het ook."
(e.c.bron: Luc.nr.2/2004/62-64/).
Anoniem zei…
Heb jij dit echt gezien? Ik meen te kunnen veronderstellen dat je bijna niet kan geloven wat je ziet, wetende dat zo'n balletje keihard is. Een mooie metafoor voor wat onmogelijk lijkt en wonderwel toch gebeurt in het leven van elke dag.
Anoniem zei…
IGNATIAN SPIRITUALITY .com

www.ignatianspirituality.com

Op Internet, heel fijne, rijke super Interessante Website, voor allen die nieuwsgierig is , die graag mooie fijne dingen willen ontdekken, voor iedereen bereikbaar.
Dat is RELIGIE die mensen nu nodig hebben mijn inziens.
Ignatian Spirituality is door zelfstudie, zo makkelijk te begrijpen, en door begeleiding nog makkelijker, en zo heilzaam.
Orde van Jezuïeten Ingewijden Hartelijk Dank voor Uwe Gaven met ons lezers delen, ons verrijken in/met God beleven en genieten van leven.

Meest gelezen

Zelf je vrijheid ophoesten

Pinksternoveen: de vruchten van de Geest: dag 1 - liefde

Hemelvaart, wat is dat eigenlijk? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj

Leren van een ondeugende grootvader en zijn kleinzoontje - dag 2 pinksternoveen