Wat een leven van "heiligheid en vroomheid" inhoudt voor ... jezuïetenOnderstaande brief schreef Ignatius aan de jezuïeten van Leuven. Hij is geschreven voor mensen die zich geroepen weten tot het religieuze leven. Als je hem goed leest, dan merk je dat elke christen er baat kan uit halen.


Kerstavond 1547
Aan de jezuïeten van Leuven

Beste Paters,

Jullie hebben een heel gewichtige taak op jullie genomen: een leven leiden van heiligheid en vroomheid … Ik ben er zeker van dat jullie deze taak zullen vervullen vermits ik vertrouwen heb in God die de Gever is van alle goede en volmaakte gaven. Jullie hebben zich helemaal aan Hem toevertrouwd. Het is uit zijn goedheid dat jullie deze heilige verlangens en zelf jullie eigenste roeping hebben ontvangen. Dat is geen loze belofte.

Bovendien ben ik er van overtuigd dat jullie een heel welkome hulp zullen vinden in het gemeenschapsleven. Het kan een medebroeder toelaten om een ander te helpen, in woord en daad: door de ander te helpen opstaan als hij gevallen is, door hem te ondersteunen als hij wankelt, door hem aan te sporen als hij verzwakt.

Door zo te handelen zullen jullie met elkaar de genade kunnen delen die jullie hebben ontvangen en zodoende zullen jullie je kunnen openen om nieuwe genade te ontvangen van de Vader van alle licht. 

Ignatius

Reacties

Anoniem zei…
Dank U Hartelijk Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor Inspiratie, Wijsheid met ons delen.
Vandaag heb ik ontvangen boek titel: "IGNATIUS VAN LOYOLA GEESTELIJK DABOEK".
Auteur: Vertaald En Ingeleid door Jezuïet MARK ROTSAERT S.J.
Bronnen Van Spiritualiteit
uitgever: Averbode
n.a.v.
Mijn redeneren: Jezuïeten Orde Ingewijden zijn Mystici en Hoogbegaafd en Hoogopgeleid.
Ignatius van Loyola is Hoogbegaafd en Hoogopgeleid, en Mysticus, boek is vervuld van tederheid en mystiek, Liefde voor Jezus Christus en God en Mensen.
Dat boek is fijn te lezen, en de vertaling is voortreffelijk.

Voor mij en mijne "gewone mensen",
Citeer deel tekst uit boek Toon Hermans, titel: " Ik heb je lief".
" 't Gaat als we over liefde praten
altijd over hem of haar
over vader, moeder, kinderen
en misschien nog wel een paar

't gaat nooit over zomaar mensen
andere mensen, blank of bruin
onze alledaagse liefde
reikt niet verder dan de tuin".

"LIEFDE"
Liefde is niet alleen een grote gave,
maar vaak ook een heilzame therapie" .
(einde citeren).

mijn redeneren: "Jezus blij maken" is als wij onze naaste lief hebben, het liefst onvoorwaardelijk, en onze Liefde groter en groter leren uitdrukken.


Déanna Leenaers zei…
Dank ! Pater Nikolaas Sintobin s.j.
Weer een ruggesteuntje om elke dag te ontvangen te geven van wat ons zomaar geschonken wordt door Onze Hemelse Vader!

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?