Live: vier Sint-Valentijn samen met Paus Franciscus


Vandaag, op het feest van Sint-Valentijn, verwelkomt Paus Franciscus 20.000 koppels tijdens zijn algemene audiëntie op het Sint-Pietersplein in Rome.

Reacties

Anoniem zei…
Dank U Dank U Dank U. Pastor Nikolaas Sintobin S.J. en Alle Uwe.
Voor ontroerende , liefdevolle , vrolijke ontmoeting van enthousiaste elkaar liefhebben mensen met de Heer Paus Franciscus.
Zien hoe liefdevol en menselijk zijn gebaren van de Heer Paus Franciscus en ZIJNE, is zo makkelijk zich voorstellen, hoe Jezus zou het doen.
m.i. het zelfde.
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b.tekst: " liefdevol en menselijk zijn gebaren van de Heer Paus Franciscus en ZIJNE".

redeneren, voor mijn reactie:
In Nederlandse grote Kwaliteit Krant d.d.12/02/14, lees artikel dat mij met groot vreugde vervult.
titel artikel: " Iran wil om tafel met de Paus: ' Samen kunnen we vrede brengen '.

" Wie is groot, veel inzicht heeft is "sterk".
Wie is "sterk" kan mild zijn, zacht en geduldig in onderhandelingen waar nodig is.
" Inzicht in Leven " heeft " groot Visie ".

De Heer Paus Franciscus en ZIJNE is m.i. ideale Katalysator voor Vrede en heeft die spontane, liefdevolle, natuurlijke en fijne menselijke authentieke uitstraling, dat dat is voor anderen,
een uitnodiging om de Heer Paus Franciscus vertrouwen en hem bij betrekken bij Wereld Zaken.

citeer deel tekst: " De Aarde is een levend wezen, en is samengesteld uit groepen van bewustzijnen in alle mogelijke stadia van ontwikkeling
( natuurrijken).

2. Elk mens is deel van dezelfde Planeet, hetzelfde Zonnestelsel en hetzelfde Universum.

3. Groepen bestaan niet gescheiden van elkaar.
Er is altijd samenhang, er is altijd sprake van samenwerking.
(e.c.)

1. Armoede is een eerste nood, om te uitbannen zo spoedig mogelijk.
- Vaticaan is een " Spirituele en met Orde van Jezuïeten die in Theologie, Filosofie, Wetenschappen bekwaam zijn, een ideale " Partner " als katalysator voor Vrede.

- Iran heeft hoog techniek en andere ( concept ) Religie / Geloof
Concept van Vaticaan en concept van Iran wat Religie / Geloof betreft, kunnen heel goed samenwerken.
(dat heb ik gelezen).

Mijn wishful thinking, dat dat samenwerking snel zou gerealiseerd kunnen worden.


Anoniem zei…
toelichting aanvul.a.u.b. tekst: " Concept van Vaticaan en concept van Iran wat Religie/Geloof betreft, kunnen heel goed samenwerken".
dat heb ik gelezen : in alle godsdiensten is een regel, de zogenaamde Gulden Regel.
citeer deel van:

1. In de Bijbel: " Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hen ook aldus"

2. Bij de Islam lezen we: " Niemand onder u is een waar gelovige, tenzij hij zijn naaste toewenst wat hij zichzelf toewenst" .

citeer deel tekst: " De Gulden Regel toon ons de weg tot verwezenlijking van de eenheid van alle levende wezens en dat komt vooral tot uitdrukking wanneer wij onze naasten bovenpersoonlijk liefhebben. We moeten ontdekken dat onze naaste deel uitmaakt van ons eigen Zelf en dan is vijandigheid absurd."
....." Als dus de Leraar de Gulden Regel verkondigt, wijst hij degenen die ernaar streven de ware bestemming van de mens te vervullen, op de wet van het geestelijk leven, dat harmonie en geen strijd betekent."
( e.c. bron: Luc.nr.3-4/2005/Symposium/35-38/R.van Dalen/Universele Wetten en religieuze voorschriften/)

Anoniem zei…
aanvul. a.u.b. thema : " vier Sint-Valentijn samen met Paus.."
redeneren:
vandaag op Nederlandse televisie in kwaliteit programma is verteld dat " heel weinig mensen bijna de hele Aarde hebben zich toegeëigend ".
Is verteld, dat met bestaande financiële systemen om geld verdienen die super rijken hebben geen
tegenstanders.
Deze mensen zijn zo rijk, zij hoeven aan niemand verantwoording geven, zij zitten " op miljarden miljarden gelden" genieten van luxe in alles.

De Heer Paus Franciscus met ZIJNE , samen met Jezus en God en Heilige Geest zou kunnen een verandering brengen in " denken " van die miljarden bezittende personen.
Deze personen zijn ook mensen en zij ook sterven als iedereen.
Deze personen met miljarden bezittingen, " bewegen" om zich gaan bekommeren met de mensheid is voor deze Super Bekwame Heer Paus Franciscus Met ZIJNE een mogelijkheid, m.i.Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?

Moet je dom zijn om te geloven? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor de komende zondag