"Op het potje gaan" als weg om dichter bij God te komen


Graag deel ik met u mijn homilie voor dit WE.

Homilie voor de zesde zondag door het jaar A
Sirach 15,15-20                    1 Korintiërs 2,6-10               Matteüs 5,17-37

Ik heb het geluk 16 neefjes en nichtjes te hebben. 8 jongens en 8 meisjes. De jongste nog geen tien. De oudsten begin de twintig. Sinds meer dan 20 jaar ben ik de regelmatig getuige van hoe mijn broers en zussen hun kinderen opvoeden. Leren op het potje gaan, leren spreken met twee woorden, je bord leegeten en nog honderden andere zaken. Wat een geduld, voor de ouders. Wat een vertrouwen en goede wil, langs de kant van de kinderen. Jaren aan een stuk. Dag in, dag uit. Iets analoogs gebeurt ook ook op school, in de sportclub, in de jeugdbeweging, tussen de leeftijdsgenoten, enz.

Geleidelijk aan zie je dan hoe de persoonlijkheid van zo’n aankomend mensje zich vormt. Hoe die regeltjes beetje bij beetje geïntegreerd worden. Of niet. Hoe de een er anders mee omgaat dan de ander. Dat het soms vanzelf lijkt te gaan. En op andere ogenblikken dan weer heel moeilijk. Dat té voorbeeldig willen zijn  ok niet goed is. Of nog, dat het net teken van groei kan zijn als een kind gaat rebelleren tegen die regels.

Samengevat, een juiste, volwassen houding vinden tov de “Wet” is een enorme opgave. Niet alleen voor kinderen trouwens.

Deze vraag staat centraal in de lezingen van vandaag. De vraag naar de juiste houding tav de Wet is geweven als een rode draad doorheen de geschiedenis van het volk Israël. Tot op vandaag. Ook voor ons christenen is het een belangrijke vraag.

Het eerste vers uit de eerste lezing uit het boek Sirach doet meteen een sterke uitspraak: “Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden, en het is ook verstandig te doen wat de Heer behaagt.”  We weten uit eigen ervaring. Als we er een inspanning voor doen, als we het echt willen, dan is er al een flink deel van de weg afgelegd. Het is ook goed te weten welke de zin is van de wet.  Begrijpen helpt om de regel te respecteren. Ook als het gaat over Gods voorschriften, de 10 geboden.

En tegelijkertijd blijkt dit niet te volstaan. Jezus, in het Evangelie volgens Matteüs dat we zonet hoorden, geeft er de schriftgeleerden en de Farizeeën een bolwassing. Nochtans stonden diezelfde schriftgeleerden en Farizeeën er voor bekend dat zij expert waren in het naleven van de de Joodse Wet. En wel op heel scrupuleuze wijze, tot in de kleinste details. Toch zegt Jezus over die mensen dat zij het Rijk der Hemelen niet binnen zullen gaan. De Wet is geen doel op zich.

Vervolgens geeft Hij concrete voorbeelden om te illustreren wat Hij bedoelt: “Als gij uw gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden.” Wie van ons hier aanwezig kan van zichzelf zeggen dat hij steeds en strikt leeft volgens wat Jezus ons hier vraagt te doen. We willen  ons wel verzoenen en in vrede leven met iedereen. We snappen ook dat het prachtig zou zijn. Doen we het? Kunnen wij leven volgens de wet van de liefde wij met de radicaliteit die Jezus ons vraagt en die Hij zelf ook voorleeft? Want daar gaat het over.

Ik zal alvast voor mezelf antwoorden. Ik heb het hier vaak heel moeilijk mee. Ik wil wel. Maar de feiten in mijn leven zijn vaak anders. Ik vermoed dat ik niet de enige ben. Betekent dit  dan dat wij Jezus’s oproep eigenlijk aan ons voorbij moeten laten gaan?

In de tweede lezing, uit de eerste brief aan de Korinthiërs, reikt Paulus ons de sleutel aan. Hij ontkent niet dat wij mensen zwak en beperkt zijn. Maar hij legt uit dat God zelf naar ons toekomt.  Hij geeft ons wat wij nodig hebben. In het bijzonder zendt God ons zijn Geest die ons vérder kan leiden dan wij kunnen vermoeden. Het enige wat God ons vraagt is dat wij bereid zijn om van Hem te houden: ons aan Hem toevertrouwen, ook in onze zwakheid en ons onvermogen.

De wet, de regels kunnen ons de weg tonen. Maar de Goede Boodschap is dat Jezus zelf die Weg is, en dat Hij ons zijn  Geest geeft om verder te kunnen gaan op die weg. Met de Heer wordt het mogelijk om de volheid van de Wet te beleven. Aan ons om God toe te laten om zijn Geest in ons werkzaam te laten zijn. Om ons niet te laten leiden door angst. Wel door vertrouwen. Vertrouwen dat het Gods diepste verlangen is om ons steeds meer te laten groeien in het mysterie van zijn Liefde. Liefde die ons geneest van onze kleinheid en beperktheid.  De liefde die ons deel doet hebben aan het leven van God.

Ja, Gods wetten en regels  zijn belangrijk. Maar belangrijker nog is God zelf.  God is groter dan de wet. Een goede opvoeding is een zegen. De opvoeding is des te beter naarmate zij de jonge mens vrij maakt om voluit te kunnen leven en beminnen. Daarvoor zijn wij geschapen. 

Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor Liefdevolle Wijze Inspirerende lessen, ik voel zo fijn om deze tekst lezen en voel ik dat ik kan ook begrijpen wat U bedoelt.
Heel graag zal ik vele malen Uwe les herlezen, om goed onthouden. Streven om leren, om beter kunnen leven en beminnen, natuurlijk Samen met God en Jezus en Heilige Geest.
Anoniem zei…
Super Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor Uw Homilie, Super Inspirerende en Super Liefdevolle en Super Wijze.
Vandaag heb ik intens beleven Eucharistie viering in Rooms Katholieke Kerk in Nederland op televisie.
Met een fijne preek, dat heeft mij, meteen enthousiast gemaakt voor/om idee "kweken".
Kerk dat vandaag Eucharistie viering op televisie was zichtbaar, is een traditionele prachtig RKK- Kerk.
mijn idee is als volgt:
1. Deze ' RKK 'Kerk met andere activiteiten( naast Eucharistie vieren) , vertonen op televisie ter zijner tijd.

Ter zijner tijd zouden activiteiten kunnen in deze Kerk plaats vinden, gefilmd, en vervolgens op televisie uitgezonden, als thema van die activiteiten zou passen op die dag van televisie uitzending.
Op televisie of op scholen in programma van thema, bijvoorbeeld:
" inburgering, naasten liefde, samenwerken, verbanden smeden,
verbinden overeenkomsten - naast vredig met verschillen leven" ,
en et cetera...."
( p.s. ik woon ver weg van deze Kerk, mij niets bekend over activiteiten in deze Kerk).

toelichting van een idee :
In mijn woonplaats is niet lang geleden een feestje - festival georganiseerd, door organisatoren van verschillende kerken gemeenschap.
Doel van dat feestje was in mijn woorden naverteld:
" met je naaste kennis nemen, leren , en broederschap betrachten, DOOR/MET SAMEN SPEL SPELEN".

Per kranten en flyers berichten en netwerken, waren alle bewoners van mijn woonplaats uitgenodigd.
De flyer was zo mooi " uitgebeeld en uitnodigend" , dat ik graag heb deel genomen aan dat feestje.
Locatie is "Asiel Zoekers Centrum " geweest, en de programma is als volgt samengesteld:
1. Vrije toegang, voor allen personen, in gebouw waren zalen ingericht voor vele artistieke activiteiten,
leren muziek instrumenten bespelen, automaten met vele creatieve speel mogelijkheden in inter actie met vele personen, schilderen op textiel, op papier, en veel meer.
Een heel mooi, traditioneel dansen van vele landen, in prachtige , gewaden met bijpassende muziek,
en tijdens optreden konden jonge mensen - bezoekers, in hun spijker broeken,
mee doen aan dat dansen, samen met die in prachtige gewaden getooide dansers van Afrikaanse landen en andere landen.
Er waren klein format hapjes van alle landen gepresenteerd op grote schalen, dat iedereen met hand kon nemen en proeven. Grote enthousiasme was te horen hoe lekker die kleine hapjes waren en hoe leerzaam dat alles is geweest.
Dat feestje is groot succes geweest, heel veel bezoekers, en de sfeer was heel heel liefdevol.

misschien? in zo een prachtig Rooms Katholieke Kerk zo een feestje organiseren?
de Altaar kan met een koord sluiten en met tekst aangeven dat dat deel niet voor feest is te gebruiken.
voor de rest van Kerk ruimte zou kunnen dienen,
voor bijzondere feest, verbroedering en liefdevolle uitwisseling van idee activiteiten, met elkaar zich verbinden voor vrijwilligers activiteiten, waar nodig zou zijn.
voor de trap naar Altaar, daar zouden kunnen tafels staan met schalen met kleine hapjes van alle landen van de Wereld?
In mijn wishful thinking zie ik dat soort feestje als een succes voor "leren je naaste" in de Wijk Kerk bijvoorbeeld.?
Kosten van dat feestje? in mijn woonplaats toen is door organisatoren gebruik gemaakt van subsidie gelden, goed gemotiveerd en gekregen van Gemeente Kas.
Dat " geld " is goed besteed en de "winst was direct zichtbaar voor direct visie en voor langere termijn visie".
m.i.

Didier Vandersnickt zei…
Dank je, Nikolaas. Ik kan er meteen mee aan de slag bij mijn retorici.
Of beter, onze retorici sinds onze bezinningsdagen in de abdij van Postel!
Anoniem zei…
Dank U Hartelijk Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor Inspirerende, Wijze, Liefdevolle Homilie.
Ik ben door U enthousiast gemaakt. Dat prachtig, teder en veel zeggend kindje in zijn begin jaren is grote toekomst voor Zichzelf en ook voor allen, in zijn nabijheid.

Zo juist heb ik op Nederlandse televisie educatieve programma in rubriek: " NTR Podium" .
In muziek voorbeelden met orkest en dirigent in concert zaal.
Een thema o.a. was hoe grote muziek componisten de intrede van ("Industriële revolutie") grote machines in fabrieken door zijn beïnvloed.
Bijvoorbeeld Vivaldi heeft de geluid van grote fabriek met machines voor weverij verwerkt in zijn compositie en dat klonk en klink nog steeds prachtig.
Bij deze onderdeel van programma is op grote schermen op achtergrond de fabriek in werking getoond.
Er is door presentatrice vraag gesteld aan dirigent of heden ten dage moderne componisten worden op zelfde wijze beïnvloed door heden daagse industriële uitvindingen.
Deze vraag is nog niet duidelijk vertaald, wel is verteld en is dat serieus te aanvaarden, dat veel vogels doen geluiden na van die alle mobiele telefoontjes geluiden.

Alstublieft nu mij redenering voor " Kerk" in hedendaagse kosmische reizende mens astronauten en met lanceringen van prachtige instrumenten in Heelal.
Stel U voor: In Rooms Katholieke Kerk op Altaar tegen wand, grote schermen, die onze Kosmos prachtig zouden kunnen uitbeelden.
Priester tijdens zijn " vurige enthousiaste preek" op achtergrond zou ondersteund worden met Planeet onze Zon die met gigantische snelheid draait en met " energie vuur uitbarstingen die ook onze Planeet Aarde bereiken. Bijvoorbeeld, of de " draaiende ringen van Saturnus" of de " melkwegstelsels in beweging en in wording" .
Voor mij zou dat mijn fantasie prikkelen, om de preek ter harte nemen, en zich goed gedragen, in veronderstelling van grootheid van Universum, mijn dankbaarheid dat ik leef, op deze prachtige planeet Aarde, dat ik goed moet zorgen voor Planeet Aarde en voor mijn naasten.
Ik zou makkelijk kunnen mezelf realiseren, dat mijn leven doel heeft, meedoen in die kosmische wetten en mee doen met Gods Liefde.
Ik verheug mij op RKK met " kosmos er in " met God en Jezus en Inspiratie bron van bezielende preken, en eucharistie vieringen.
ter zijner tijd. m.i.?


Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. thema : " Kerk in en met kosmos" .
citeer deel tekst:
" ...." Sinds Galileo in 1610 zijn kijker maakte en begon met de bestudering van de zon en de zonnevlekken, is er gezocht naar de betekenis van deze vlekken en gekeken of er relatie te vinden is met het weer, de economie, ziekten, oorlogen, enzovoort."........."...Het gaat er dus om, het innerlijk leven van het zonnestelsel en onze eigen plaats in die eb en vloed van geestelijke impulsen te leren kennen.Bewust deel uitmaken van die geestelijke impulsen werkt volgens het ' surfboard ' - principe.
Om te kunnen surfen, moet je een golf herkennen op het moment dat hij gaat ontstaan. Vervolgens moet je, wanneer de golf je bereikt, snelheid maken, op je plank gaan staan, deel gaan uitmaken van die golf, en actief sturend de richting van die golf blijven volgen.
Voorwaarde is dus, al tevoren in overeenkomstige beweging met de golf te zijn."......."
"....." Zijn we bereid ons geestelijk te vernieuwen, ons innerlijk af te stemmen op die nieuwe geestelijke inspiratie, deel te worden van die ' golf ' en daarin een inspirerende taak te gaan vervullen?
Daarbij gaat het niet zozeer om grote theoretische kennis van.... (.........) maar om inzicht in de onderlinge verbondenheid van alle wezens en vooral: de bereidheid om je daarvoor in te zetten.".
(e.c. bron: Luc.nr.6/2003/98-99/Herman C. Vermeulen/Reageren op zonneuitbarstingen/)
p.s. is vermeld: " In de afgelopen periode zijn er veel bijzondere astronomische activiteiten waargenomen.........".."
Als is toegestaan? leen ik deel tekst van Homilie van Pastor Nikolaas Sintobin S.J.
" ..Vertrouwen dat het Gods diepste verlangen is om ons steeds meer te laten groeien in het mysterie van zijn Liefde."...."
Anoniem zei…
en dit telkens , telkens weer Gods Geest toelaten te beminnen door onze afwijzing , frustratie, bitterheid heen. Als mens is het goed inzicht te krijgen waarom er afweer is , toch ook dat kan niet de liefde geven als we ons niet openstellen voor Gods Gevende Liefde Geest, ouders hebben een ontzettend geduld met kinderen, Gods geduld met ons is oneinding , Dank God, Mariette.
Anoniem zei…
a.u.b. deel tekst van Homilie van Pastor Nikolaas Sintobin S.J.: ".... Vertrouwen dat het Gods diepste verlangen is om ons steeds meer te laten groeien in het mysterie van Zijn Liefde"...."

1. De Heer Paus Franciscus en ZIJNE vanaf begin heeft gepleit voor barmhartigheid, mededogen voor mensen in nood.
Jezus deed zelfde.
Het is Grote Kracht de " verschijning" van de Heer Paus Franciscus en ZIJNE op "Wereld Podium" om Jongeren en alle mensen blijven inspireren,
blijven aanmoedigen volhouden in geloof in God,
en met God en Jezus natuurlijk, volhouden in geloven in idealen met God samen, is duurzamer.

2. Vandaag lees ik op NOS TT nieuwsbericht regel : titel " Eerste Europese burger initiatief,
vandaag op tafel bij het Europese parlement .
1.8 miljoen ! handtekeningen waarvan 22.000 in Nederland, voor Recht op Water en tegen privatiseren van water voorziening.

1.8 miljoen handtekeningen vertegenwoordigen 1.8 miljoen MENSEN,
MENSEN, die Dienen met hun denken en in hun hart.

1.8 MILJOEN MENSEN verzoekt respecteren RECHT OP WATER voor Alle Mensen, alle inwoners van water voorzien.
Deze 1.8 miljoen mensen weten wat is gaande in de Wereld, in Europese Unie willen ook " die bestuurders van EU " " water voorziening gaan privatiseren" .

Mijn redeneren: mij is niet bekend of die 1.8 miljoen mensen, die petitie hebben getekend,
gelovig zijn ( en zo ja, in welke geloven ) , deze mensen wil ik hier hartelijk bedanken,
voor opkomen voor andere armere mensen, die geen geld hebben om " duur water " moeten gaan kopen na "privatiseren".
Dat is Gods liefde voor alle mensen, verwoordt in 1.8 miljoen handtekeningen, in " andere mensen" , met inspirerende aanvoeren van organisatoren van deze petitie.
p.s.
Ik heb deze petitie niet getekend. Ik wist niets van die petitie.
Voorstel idee misschien met vraag?
zijn op Rooms Katholieke Kerk website " petitie " te ondertekenen?
voor goede doelen, ? voor zich aanmelden als vrijwilliger ? voor werken aan toekomst idealen?
Idealen moeten gekoesterd worden voor resultaten.
Gisteren in een kwaliteit "Journalisten Onderzoek programma", op Nederlandse televisie is verteld dat de bijna de hele Planeet Aarde hebben kleine groep personen voor zich zelf toegeëigend door systemen dat alleen de rijken van profiteren, en die systemen zijn nog steeds .
Mensen als protest groepen gaan protesteren, en protesteren is niet voldoende, protesteren tot nu toe is zonder resultaten.


Meest gelezen

Hoe omgaan met een onuitstaanbare maar heilige zuster - op het feest van de heilige Theresia van Lisieux

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk?