Wat een gewoon mens als ik kan leren van "de heiligheid" van een kardinaal


Gisteren, 23 februari 2014, heeft Paus Franciscus de nieuwe kardinalen toegesproken. Hij had het onder meer over waar een kardinaal in het bijzonder toe geroepen is. Hier kan ik alvast een puntje aan zuigen.

De heiligheid van een kardinaal bestaat echt uit dit supplement aan gratuite zelfgave. Laten we daarom houden van hen die ons vijandig gezind zijn; laten we hem die kwaad spreekt over ons zegenen; laten we hem die het misschien niet verdient groeten met een glimlach; laten we er niet naar streven om ons te laten gelden, maar laten we eerder de zachtheid plaatsen tegenover de tirannie; laten we de ondergane vernederingen vergeten. 
Laten we ons steeds laten leiden door de Geest van Christus, die zichzelf gegeven heeft aan het kruis opdat wij de “kanalen” zouden mogen zijn waarlangs de naastenliefde stroomt. Dat is de houding, de manier van doen van een kardinaal.

Reacties

Anoniem zei…
Idee alstublieft n.a.v. Interview Met De Heer Paus Franciscus, vandaag gelezen in groot Kwaliteit Krant in Nederland d.d. 5 maart 2014, Nederlandse vertaling titel: " Nederlandse vertaling Corriere - interview met Franciscus ".
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor delen met ons van/over wijze adviezen van de Heer Paus Franciscus voor Kardinalen.
Artikel- Interview is in rubriek : Religie & Filosofie , Katholicisme en daar is ook een artikel dat titel heeft " Bevrijdingstheologie".
(Ik lees krant op Internet),
voor de thema : " Bevrijdingstheologie ",
alstublieft wil ik deel citeren dat m.i. past bij thema " Bevrijdingstheologie".
(subtitel) " Timocratie versus Eenheid".
" Onlangs verscheen in enkele bladen weer het jaarlijkse overzicht van ' de rijksten ' van dit moment,
zowel in eigen land als daarbuiten.
De competitie van de rijksten"........." Maar de macht die zij hebben is griezelig groot, zeker als we deze mensen en hun bedrijven zouden toetsen aan de kwaliteiten van een ware leider."

Volgens Plato kan een geestelijke aristocratie afglijden naar wat hij een timocratie noemt.
Timocratie dat is een heerschappij van bezitters, een geldregering.
Worden wij nu ook niet voor een deel geleid door mensen die rijk aan geld en macht zijn."
"........"Het is de kant van de materiële zelfzucht.
En de politici zijn vrijwel machteloos om de koers te wijzigen - als zij dat al zouden willen."........"

".....Er zijn managers en bedrijven (dat/die trachten) om verantwoord zakendoen"...." gedachte dat er een Eenheid aan alles ten grondslag ligt.
"Er is zelfs een opleving van wat verantwoord zakendoen wordt genoemd. Een gunstige ontwikkeling.
Iedereen kan nagaan waar hij zijn verantwoordelijkheden wil leggen."

Een eenheid die in essentie broederschap inhoudt voor iedereen; en die in essentie het mededogen in zich draagt van liefde voor en dienstbaarheid aan onze medemens.".........."
" Wij kunnen ons geestelijk verheffen....Iedereen is in de kern van de kern van zijn bewustzijn een echte Wijze.".
(e.c.bron: Luc.nr.1/2002/9-15/Red/ )

Voor de " Wereld " de Heer Paus Franciscus en ZIJNE zijn WIJZE, dat een Katalysator, Impuls is voor verandering in visie om: " leefbaarder maken van onze samenleving, ja, van de wereldsamenleving".
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. thema: " de Heer Paus Franciscus en ZIJNE zijn WIJZE".
vandaag in e-mail van : " THE ELDERS ",
DESMOND TUTU schrijft:
(a.u.b. citeer klein deel van)
" Dear friends,
We men have made a mess of things. I want a world run by women !"......."......."
(e.c. e-mail met Desmond Tutu is ter gelegenheid van Internationale Vrouwen dag binnenkort).

In Interview zegt ook de Heer Paus Franciscus dat (geniale) vrouwen kansen hebben met vele wijze bijdragen doen in Rooms Katholieke Kerk, dit in mijn woorden naverteld.
Anoniem zei…
toelichting a.u.b. voor woord gebruik in tekst: "( geniale) " vrouwen kansen hebben met vele wijze bijdragen doen in Rooms Katholieke Kerk",
Ik bedoel hier dat:
het is logisch dat RKK is een Mannen Priesters Ingewijden Organisatie met de Heer Paus Franciscus als Hoofd van Wereld wijd Organisatie met Ideale Doelen.
Vrouwen in RKK hebben kansen evenredig m.i. bijdragen aanreiken in werken en ideeën voor leefbare wereld samenleving.
"Geniale" vrouwen niet behoeven "functie van Kardinaal" bekleden.
Vrouwen kunnen kansen benutten, zich inspannen " Kardinalen " op juiste wijze aan informatie en ideeën voor oplossingen aanreiken, adviseren.
Vrouwen op belangrijke posten in maatschappij bijvoorbeeld, als eerste " Kardinalen " uitnodigen voor besprekingen dat van belang kunnen zijn voor " Kerk " en samenleving.
De Heer Paus Franciscus is voorstander van debatteren voor vooruitgang boeken.
( dat heb ik begrepen/gelezen).
Anoniem zei…
een idee delen a.u.b. thema :" The Elders en Desmond Tutu".
" The Elders " is een organisatie van prominenten personen in Wereld. Alle Prominenten in "The Elders organisatie en met Desmond Tutu inspannen zich voor goede zaken in Wereld.
stel U voor een
soortgelijke organisatie oprichten dat de naam zou hebben " De Ridders ". = " De Redders " .
" De Ridders " van de Wereld.
Deze club " De Ridders " zou bestaan uit leden van heel vermogende elite.
Heel veel rijkste mensen, dat zij een grote bijdragen zouden leveren aan armoede opheffen in Wereld.
Stel U voor dat "evangeliseren van 2014 zou betekenen zo veel mogelijk de rijksten mensen overtuigen van noodzaak om die rijkste mensen grote rol spelen voor armoede opheffen.
Natuurlijk Jezus Christus zou mee helpen m.i.
Misschien Club " De Ridders " zou in Rome hoofdkantoor hebben en veel gesprekken met de Heer Paus Franciscus als stimulerende Inspirerende voorzitter ?

Misschien " De Ridders," fijn zouden vinden veel openbare dankbaarheid op een monument,
nog tijdens hun leven? als beloning? .
In Rome op een mooi standbeeld dat " de Redder van Wereld " zou uitbeelden, met een olympisch symbool van een vlam, om de " hogere, verhevene " "aanduiden" ?
en op plat in gouden letters namen gegraveerd van die " Redders ".?

Meest gelezen

Hoe omgaan met een onuitstaanbare maar heilige zuster - op het feest van de heilige Theresia van Lisieux

Houdt God in het bijzonder van mij persoonlijk?