Hoe Gods dromen in hun werk gaan


Onderstaande overweging van Paul Campbell sj verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org.

Het heeft me heel wat tijd gekost om te geloven dat God en het volk Gods echt wel hun best doen om van mijn leven een prachtig avontuur te maken.

Het initiatief voor enkele van de belangrijkste veranderingen die ik mijn leven heb meegemaakt, kwam niet van mij. Wel van mijn oversten en/of van bepaalde omstandigheden. Op die ogenblikken vond ik het moeilijk te zien hoe God hierbij betrokken partij was. Maar zodra ik in mijn nieuwe situatie mijn draai had gevonden en wat inzicht in de zaak had gekregen, begon ik te beseffen en te erkennen dat de nieuwe benoeming een goede beslissing was geweest.  Ook dat die verandering voor mijn ontwikkeling en groei nodig was. God werkt door anderen en door mezelf om mij naar een beter en completer leven te leiden.

Ik geloof dat God voor ieder van ons grootse dromen heeft en dat Hij ons voortdurend uitnodigt te kiezen voor vrijheid boven angst; voor vrijgevigheid boven hebzucht; voor medeleven boven het vergelijken van mijn en andermans lot; voor dienstbaarheid boven egoïsme. En dus ben ik er zeker van dat God in al onze beslissingen een rol speelt, hoe onbeduidend die ook mogen lijken. Maar ik ben er ook zeker van dat God plannetjes smeedt om mij gelukkig te maken. God houdt zich niet bezig met een goddelijk lange afstand systeem. Hij nodigt ons wel vriendelijk uit tot grotere liefde.

Reacties

Meest gelezen

Over een onbeduidend nonnetje dat het leven van miljoenen mensen veranderde - homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe de duivel het liefst tewerk gaat

Kan je van Jezus houden? Homilie van Nikolaas Sintobin sj voor deze zondag

Hoe kan ik Gods plan voor mij op het spoor komen?