Kan ik iets leren uit mijn gebed?


Bidden doe je zo maar. Je doet het niet omdat het nuttig is of omdat het rechtstreekse vruchten opbrengt. Het is bij uitstek gratuit. Toch kan je gebed je heel wat leren over je diepste verlangen, over de weg waarop jij door God wordt uitgenodigd. De diepere bedding van je hart is de plaats bij uitstek waar je Gods stem kan horen, in de afwisseling van vreugde en droefheid. 

Gericht terugblikken aan het einde van je gebed is daarom zinvol. Het laat je toe om de vruchten van je gebed te oogsten. Doorgaans gaat het niet over spectaculaire dingen. Je kan wel kleine dingen op het spoor komen die je kunnen helpen rijker in het leven te staan, want dichter bij jezelf en bij God.

Waarin bestaat zo’n terugblik op het gebed?

Na het gebed neem je enkele minuten om na te gaan hoe het je is vergaan tijdens je gebed. Je doet dit best meteen na het gebed.. Het is zinvol om er iets over neer te schrijven. Bedoeling is om twee zaken scherper te krijgen:

·      Wat helpt mij om te bidden? Waar zijn er weerstanden, wat helpt mij … : “wat heb ik gedaan”?
·      Wat heb ik ervaren tijdens het gebed, hoe heeft Gods Geest tot mij gesproken, in het bijzonder in mijn hart: wat is er gebeurd, hoe ben ik geraakt geworden.


Als je regelmatig op je gebed terugblikt, kan je gaandeweg de lijn van je eigen geestelijk leven leren ontdekken: de rode draden, de strijdpunten, je diepere vreugden. Het kan je helpen om meer inzicht te krijgen in wat jou helpt om te bidden. Het kan je ook een klaardere kijk geen op datgene waartoe God jou in het bijzonder uitnodigt.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Kris Kesteloot zei…
Beste Nikolaas,

Ik bid met de lezingen van elke dag. Eerst plaats ik me bewust in de tegenwoordigheid van de Heer. Ik nodig Hem uit om in mijn hart te komen. "Kom heilige Geest". Vervolgens neem ik de tijd om de Heer te loven en te prijzen om wie Hij is. Daarna lees ik de lezingen van de dag en schrijf in een dagboek, datgene wat me in de tekst heeft geraakt. De psalm schrijf ik volledig over en herlees deze nogmaals om er in gebed mee over te gaan. Daarna lees ik het evangelie en noteer wat me heeft geraakt. Met al dit geschreven materiaal bid ik de hele dag. Het is te zeggen: de heilige Geest neemt op een bepaald moment het gebed over. En elke week, of elke maand blik ik terug op wat ik heb neergeschreven. Zo zie ik, zoals je zegt een bepaalde lijn. En dat is het nu juist wat de Heer me probeert duidelijk te maken. Maar ik luister ook naar wat mensen me zeggen in de directe omgeving of wat ik onder de ogen krijg geschoven. Een biddend iemand is een attent iemand. Het gebed zet aan tot liefhebben en daadkracht. Twee groepen van drie woorden zijn in mijn leven van groot belang :" Kom Heilige Geest" en "Alles komt goed".

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Als Maria zegt: Ik wou dat ik dood was