Een onverwachte voorbereiding op de goede week


Mark Logtenberg, 23 jaar oud,  is een Nederlandse novice in de Sociëteit van Jezus. Deze maanden is hij regelmatig in deze blog te gast met cursiefjes over de stage die hij loopt in Libanon.

Deel 13

Misschien was afgelopen week wel een van de moeilijkste weken van mijn tijd hier in Libanon. Ditmaal was het niet de ongelijkheid of de misère van al datgene wat ik om me heen zie maar was het meer persoonlijk. Op donderdag, net voor de lunch, kreeg ik een telefoontje van mijn moeder met de boodschap dat mijn grootvader plotseling was overleden. Hij had alzheimer en zijn gezondheid ging al een tijdje achteruit. Toch was zijn overlijden onverwacht.

Op dat moment merk je dat je ver weg zit van thuis en van familie. Het is een moment waarop ik me buitengewoon alleen voelde. Wij zijn altijd een hechte familie geweest en op momenten als dit is voel je dat ook. Je wilt er voor hen zijn, voor mijn vader en moeder, maar ook vooral voor mijn oma. Tegelijkertijd is het ook een ervaring die past bij het jezuïetenleven want een zekere afstand tot familie komt met de job. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk.

Die donderdag was een chaos. Ik wilde heel graag naar huis voor de uitvaart maar als novice, en als jezuïet, ben ik gebonden aan gehoorzaamheid. Ik heb toestemming nodig om te gaan. Jammer genoeg zat mijn overste hier in Beiroet in Rome en kon ik hem erg moeilijk bereiken. De novicenmeester zat dan weer in Centraal-Afrika en was niet te bereiken. Op zulke momenten gaat alles toch te traag en wil je zo snel mogelijk antwoord. Uiteindelijk kreeg ik ze te pakken en mocht ik gaan. Met zondag was ik weer in Nederland. 

Het was goed om thuis te zijn. Er werd gerouwd door samen te huilen maar ook door samen te lachen. Uiteindelijk konden we samen als familie goed afscheid nemen van opa. Inmiddels ben ik weer terug in Beiroet en bereid me voor op Pasen. Uiteindelijk biedt dit een mooi contrast. Het sterven en de verrijzenis liggen in elkaars verlengde. Dit is wat we vieren met Pasen maar ook met een uitvaart.

Reacties

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Als Maria zegt: Ik wou dat ik dood was