Gebedstip: over hoe je diepste verlangens je gebed kunnen verrijkenAls ik met God in gesprek wil gaan en naar Hem wil luisteren, kan ik niet zomaar met de deur in huis vallen. Er is voorbereiding nodig en die moet zorgvuldig zijn. Ignatius hecht er groot belang aan. Zoals een atleet bij het begin van een lichamelijke oefening zich concentreert om zich de meeste kans te geven het beoogde doel te bereiken, zo ook is het belangrijk dat ik bij het begin van een Geestelijke Oefening even onder ogen neem “wat ik wil en verlang”. 

Het innerlijk stil worden om tot gebed te komen, betekent niet dat ik mijn verlangens tot zwijgen breng. Integendeel! Verlangens vormen de dynamiek van mijn dagelijks leven en dit leven neem ik mee in mijn gebed. Verlangens ontluiken aan mijn vreugden en mijn pijn, aan mijn momenten van licht of duisternis en twijfel. Ze ontstaan uit de goede en slechte ervaringen die ik meedraag in mijn geheugen. Ze zijn de reden van mijn angst of van mijn hoop naar de toekomst toe. Het zijn juist die verlangens die in mijn biddend luisteren en kijken naar Gods spreken en handelen in de Bijbel en vooral in de Jezus van het Evangelie, moeten “geordend worden” naar Zijn verlangen over mij.

Team Oude Abdij Drongen

Reacties

Meest gelezen

Bestaat atheïsme echt? Het antwoord van Lode Van Hecke, abt van Orval

Het sterfbed als leessleutel voor de ontmoeting met Jezus - homilie van Nikolaas Sintobin sj

Hoe een capucino het verschil kan maken als je van de ene dag op de andere invalide wordt: het getuigenis van Jurjen