Waarom sommige verdraagzaamheid helemaal geen verdraagzaamheid is


Apathie ten aanzien van jezelf of iemand anders is een vorm van afwijzing van vrijheid en liefde van de ergste soort. Onverschilligheid is een uitdrukkingsvorm van oneigenlijke verdraagzaamheid:  je zegt van iemand dat je hem aanvaardt op zo’n manier dat je eigenlijk de boodschap geeft dat het absoluut geen belang heeft wie hij is.

Liefde wil net het tegenovergestelde zeggen: dat je aanvaard wordt net omdat – en niet ondanks dat - je bent zoals je bent. Het is niet waar dat het er niet toe doet wat je doet. Het tegenovergestelde is waar: het is van het grootste belang. Als je liefde ervaart en echt aanvaard wordt dan gaat dit over liefde niet omdat mensen er minder om geven wie je bent, maar net omdat ze er maximaal om geven.

Brian Busse sj

Reacties

Een uiterste verdraagzaamheid is wanneer men de persoon kan scheiden van het gedrag. Het is niet hetzelfde als onverschilligheid Dit gaat vooral op in verhoudingen met mensen, die door kwetsuren en aangeboren deviaties niet tot een volwaardige relatie in staat zijn, noch met zichzelf noch met de ander.

Meest gelezen

Wil je wel echt genezen worden?

Graaien protestanten in de katholieke liturgische schattenkamer? (3/4)