Paus Franciscus over de missionaire strategie van Jezus


Jezus is geen eenzame verkondiger. Hij wil zijn zending niet alleen vervullen. Integendeel, Hij betrekt zijn leerlingen erbij. Naast de twaalf apostelen roept Jezus nog tweeënzeventig anderen. Hij zendt hen, twee aan twee, naar de dorpen om te verkondigen dat het Koninkrijk van God nabij is. Dit is heel mooi! Jezus wil het niet allemaal in zijn eentje doen. Hij kwam Gods liefde in de wereld brengen. Maar Hij wil dit doen in de vorm van een gemeenschap of vanuit een broederschap. Dit is de reden waarom Hij onmiddellijk een groep van leerlingen samenstelt. Samen vormen zij een missionaire gemeenschap. Hij traint hen meteen voor de zending. Zij zullen uiteindelijk gezonden worden.

Het Evangelie volgens Lucas vertelt ons dat die tweeënzeventig  vreugdevol van hun zending terugkwamen. En dit omdat zij de kracht ervoeren om in Jezus’ naam het kwaad te verdrijven. Jezus zegt ook letterlijk dat Hij aan deze leerlingen de macht geeft om het kwaad te verslaan. Maar Hij voegt eraan toe: “Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel is opgetekend” (Lc. 10, 20). Wij moeten niet opscheppen, alsof het om ons gaat. Er is maar één hoofdrolspeler en dat is de Heer! Jezus’ genade staat in de schijnwerpers. Zij is de enige heldin. En onze vreugde bestaat erin zijn leerlingen en vrienden te zijn. 

Moge Maria, Moeder van God, ons helpen goede verkondigers van de Blijde Boodschap te zijn.

Paus Franciscus

Reacties

Carla zei…
Gelukkig zijn zij die begrijpen waar het in wezen om gaat.
Truus van Dam zei…
Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen.

Meest gelezen

Vier tips van Ignatius van Loyola over leven met het coronavirus

Bijzondere plekjes om God te vinden

Het verschil tussen echte en bedrieglijke godsdienst, ook in tijden van coronavirus