Celibaat


In een interview met Erik Desmet in het parochieblad had Hugo Roeffaers sj het onlangs over de zin van het religieuze celibaat. Enkele uittreksels:


Het evangelische celibaat – het bewust ongehuwd blijven en afzien van seksuele relaties – wortelt diep in de christelijke spiritualiteit. Dat wordt helaas niet altijd goed begrepen.


Hugo Roeffaers, overste van de jezuïeten in Brugge, weet waarom: „We verliezen uit het oog dat iedere christen geroepen is evangelisch te leven. De traditie geeft dat leven vorm in drie evangelische wegen of geloften: zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid. Die drie horen samen. Ook gehuwden zijn geroepen onthecht te leven, elkaar gehoor te geven en hun liefde zuiver te beleven, dat wil zeggen elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben, ook al is de belofte van wederliefde eigen aan hun roeping”.

De jezuïet is zelf al vele jaren betrokken bij Marriage Encounter, dat gehuwden wil helpen gelukkige huwenden te worden. Hij geeft een duidelijke stelling ter overweging: „Je kunt geen zin geven aan je celibaat, als je zelf geen vriendschap beleeft en genegenheid ontvangt en geeft. Persoonlijk heb ik veel te danken aan Marriage Encounter. Door de vriendschapsbanden die ik er beleef met gehuwden, mag ik genegenheid en liefde ontvangen en geven. Ik ben ervan overtuigd dat een priester of religieus een dergelijke bedding nodig heeft.”

Het diepere niveau van het celibaat is met andere woorden steeds de liefde. Het evangelische celibaat vindt zijn uiteindelijke grond in de liefdesrelatie met God, „die door het gebed wordt gevoed”. ...


Delen

Reacties

Anoniem zei…
"Het celibaat wortelt diep in de christelijke spiritualiteit." De eerste vraag is HOE het celibaat hierin terechtgekomen is als belangrijk na te streven doel. Moeten we in de tijdsgeest (visie op lichamelijkheid) niet gaan zoeken veeleer dan het als typisch beklemtonen?

Bovenstaande bedenking betekent echter niet dat mensen een zinvolle betekenis kunnen geven aan de beleving van het celibaat.
Anoniem zei…
Heeft niks te maken met 'tijdgeest', eerder keus, Herr Freud! Het is de bewuste keus van hen die er zich er beter mee voelen, of anderen dat goedkeuren of niet. Indien een regel geworden van een sekte of groep, is dat ook niet sinds vandaag. En vrije keus, geen dwang . De "zinvolle betekenis" is hun verantwoordelijkheid (en een zege voor onze overbevolkte planeet, om te beginnen!).

Meest gelezen

Wat Ignatius van Loyola denkt over het coronavirus

De soms pijnlijke kant van het bidden met het vijfde evangelie (2/3)

Paus Franciscus legt uit waarom Maria zo belangrijk is voor de Kerk