Omgaan met bekoringen (2)

Omgaan met de bekoringen van het dagdagelijkse leven

5 suggesties om te groeien


|Voor een kind zijn ethische problemen vaak eenvoudig: mag ik liegen tegen mijn ouders, mag ik spieken bij een overhoring … ? Naarmate je volwassen wordt merk je dat de meest belangrijke ethische vragen subtiel zijn. Hieronder vind je enkele van de dagdagelijkse bekoringen waarmee we moeten omgaan en suggesties om er zo mee om te gaan dat je meer en meer de man of de vrouw kan worden waartoe je geroepen bent.

 (Met dank aan Loyola Press)

2.  Een kern-probleem niet aanpakken

Typisch voor kern-problemen is dat iedereen ze ziet maar dat niemand er iets aan doet. Het kan hierbij gaan over slechte gewoontes, ongelukkige wijzen van omgaan met stress of overemotioneel reageren. Wat het probleem ook moge wezen, de ethische uitdaging is om het in de ogen te kijken en er open mee om te gaan. Nu eens zal je steun vinden in de een of de andere vorm van gebed, dan weer door er openhartig over in gesprek te gaan met een vriend of door professionele hulp in te schakelen. Moreel verantwoord handelen is iets anders dan op je tanden bijten. Vaak betekent het dat je hulp zoekt waar je die effectief kan vinden.

Reacties

Meest gelezen