Oriënteringsproef
De rectoren van de Vlaamse universiteiten pleiten voor de invoering van een ‘oriënteringsproef' bij de overstap van het secundair naar het hoger onderwijs.” Je kon het gisteren lezen in de Vlaamse pers.

Feit is echter dat heel wat jongeren op gebied van studies nooit zo uitvoerig georiënteerd zijn geworden als nu. In de middelbare school worden ze overstelpt  met info. Hun klastitularissen en andere leerkrachten bieden vaak goed studieadvies. Zowel aan de jongeren als aan de ouders. En dat niet enkel in het laatste jaar, maar gedurende de hele humaniora.

Probleem is dat er in toenemende mate geen rekening mee wordt gehouden. Nogal wat jongeren, en ook ouders,  hebben immers de neiging om hun dromen voor werkelijkheid te nemen en te denken dat je zomaar uit shoppen kan gaan in het grootwarenhuis van de hogere studies.

Neen, jongeren hebben er niet in de eerste plaats nood aan om georiënteerd te worden – naar die richtingen wel te verstaan waar de markt nood aan heeft. Jongeren, en hun ouders, hebben wel nood aan meer begeleiding om tot een persoonlijke en echt vrije keuze te komen.

Reacties

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Voorwaarde om volmaakt te worden