Over hoofd en lichaam


Hieronder vindt u een stukje uit de homilie die Paus Benedictus XVI gisteren uitsprak in de eucharistieviering ter afsluiting van de WJD in Madrid. Het lijkt me bijzonder actueel voor onze Lage Landen.

In zijn antwoord op de belijdenis van Petrus zegt Jezus over de Kerk : « En Ik zeg je : « Jij bent Petrus en op deze rots zal ik mijn Kerk bouwen”. Wat wil dat zeggen. Jezus bouwt de Kerk op de rots van het geloof van Petrus die belijdt dat Christus God is. Inderdaad! De Kerk is niet zomaar een menselijke instelling, zoals zovele andere. Zij is daarentegen nauw verbonden met God. Christus zelf verwijst naar haar als naar “zijn” Kerk. We kunnen Christus niet scheiden van de Kerk, net zo min als we het hoofd kunnen scheiden van het lichaam (Cf 1 Cor 12, 12). De Kerk leeft niet uit eigen kracht, maar ze leeft vanuit de Heer. Hij is aanwezig in haar midden en geeft haar leven, voedsel en kracht.

Beste jongeren, sta mij toe dat ik, als Opvolger van Petrus, jullie uitnodig om het geloof te versterken dat ons is overgeleverd sinds de apostelen. Het vraagt om Christus, de Zoon van God, in het centrum van jullie leven te plaatsen. Maar sta me ook toe jullie eraan te herinneren dat Jezus navolgen in het geloof betekent dat je met Hem op stap gaat in de gemeenschap van de Kerk. Je kan Jezus niet navolgen op je eentje. Wie toegeeft aan de verleiding om “voor eigen rekening” op weg te gaan of om zijn geloof te beleven volgens de individualistische mentaliteit die overheerst in onze samenleving, loopt het gevaar om nooit te komen tot een ontmoeting met Jezus Christus, of om uiteindelijk een vals beeld van Hem na te volgen.”

Hieronder de integrale video van de sloteucharistieviering in Quatro Vientos

Reacties

Meest gelezen