Wat er gebeurt als je hele leven gebed wordtDit citaat verscheen gisteren op www.gewijderuimte.org

Het is goed om mensen die niet gewoon zijn regelmatig te bidden daartoe aan te moedigen. De praktijk  van het bidden is de moeite waard ook al is ze vaak niet bepaald prettig. De voorbeelden van Jezus en de heiligen herinneren ons eraan dat het zoeken naar Gods wil altijd een bron van vreugde is, zelfs te midden van verschrikkelijk lijden. Die mensen tonen ons een standvastige toewijding aan het gebed en hoe wat ze in hun leven doen ontspruit aan het gebed. Voor hen is het gebed het levensbloed zelf van hun ziel; het is wat hen voedt om moeilijkheden te trotseren en vertrouwen te blijven hebben in Gods uiteindelijke zorg voor hen. Het gebed doordringt elk aspect van hun leven; hun leven wordt gebed.

Met de tijd worden de praktijken die de meeste zorg eisen de essentie van ons leven. Met het gebed is het niet anders. Het leven van Jezus was een blijvende hulde aan God; en toch trok ook Jezus zich op belangrijke ogenblikken terug om alleen met God te zijn.

God in alles zien kan ons, zoals Jezus, in staat stellen elk deel van ons leven tot een gebed te maken. Maar, zoals Jezus moeten  ook wij tijd maken om alleen met God te zijn.


Tim Muldoon

Reacties

Meest gelezen

Wat doen met die eeuwige onrust in je ziel? Een gouden tip van Ignatius bij het begin van het nieuwe jaar

Die koude stal ben jezelf! Waarom het goed is Kerst te vieren als het ijskoud is.

Eenvoudig recept om 2019 goed te beginnen

Aanvaarden als deur naar groei