Waarom ik als internetpastor geen kniebuiging heb gemaakt (1/6)
In het najaar publiceerde ik een artikel in het Tijdschrift voor geestelijk leven over internetpastoraat. Hier enkele uittreksels (1/6)


Op enkele jaren tijd is de digitale omgeving integraal deel gaan uitmaken van ons gewone leven. Dit geldt voor informatieverwerving, bankieren en allerhande aankopen. Ook, en zo mogelijk nog meer, voor communicatie en dus voor intimiteit en innerlijkheid. 

In een gesprek over mijn werk als internetpastor merkte een jonge belijdende christen - nota bene zelf professioneel actief in de digitale omgeving - op dat ik dus een kniebuiging had gemaakt ten aanzien van de moderne drukke samenleving. Ik had mijn antwoord meteen klaar. Neen, deze nieuwe vorm van pastoraat is geen ersatz. In tegendeel. Ik ben blij en dankbaar dat ik dit als jezuïet kan en mag doen. In nieuwe tijden dienen nieuwe middelen te worden uitgedacht om mensen te begeleiden in hun geestelijk leven, ruimer om hen de kans te bieden het Evangelie te ontdekken en te beleven. Anders hoeft niet beter of slechter te zijn. Het is in de eerste plaats anders, gewoon omdat de context anders is. 

In het christendom staat de dynamiek van de incarnatie centraal. In deze betekent dit, onder meer, een doorlopende uitnodiging tot inculturatie, anders gezegd, creativiteit. In onderstaande bijdrage ontwikkel ik enkele overwegingen aangaande de mogelijkheden en de uitdagingen van de digitale omgeving voor christenen.

Nikolaas Sintobin sj

Reacties

Je doet net zoals Jezus deed: gaan waar je nodig bent, helpen en verdieping brengen waar nodig.
Ik ben alvast heel erg blij met de digitale verdieping die je biedt en ook dat ik ook digitaal mijn geloof kan belijden.
Dank zij digitale pastors kan de digitale wereld een geestelijke verrijking betekenen voor velen.
DANK JE WEL!!!
Jos Arbeel zei…
Voor mij is deze digitale weg de enige reële d.w.z. haalbare manier om op z'n minst een beetje in contact te blijven en gevoed te worden. Ik ben dus heel blij en dankbaar voor deze mogelijkheid. <3
Johan Coenen zei…
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei…
Wat kan je beter doen dan net als Jezus tussen de mensen staan.Velen worden via het net bereikt en door het beetje "tijd"dat ze spenderen aan deze site of Bidden Onderweg,komt God wellicht in hun tijd binnen.
Ingrid Hoet

Meest gelezen

Een abdijkerk zonder tabernakel, kan dat?

Nikolaas Sintobin sj openhartig over zijn reactie op verkiezing paus Benedictus

Latijnse liturgie in de eenentwintigste eeuw, kan dit eigenlijk nog?