Wat vergeving en verzoening zo moeilijk maakt - Kwaad en vergeving (3/8)


Vooreerst, heel wat mensen hebben het heel moeilijk om zichzelf in vraag te stellen. Daarbij komt dat om vergeving vragen of vergeving schenken zich altijd afspeelt binnen een relatie, en gedragen wordt door het besef dat de schuld niet zozeer in een misstap bestaat, maar in een aantasting van de relatie zelf. De uitbouw van een relatie houdt altijd een aantal spanningen in :

-spanning tussen vertrouwen en kwetsbaarheid, waarmee men zich aan elkaar geschonken heeft. Ik geef mij in mijn kwetsbaarheid juist omdat ik erop vertrouw dat je mij niet dieper zult kwetsen, maar mij zult helen.

-spanning tussen verwachtingen en vrees; verwachtingen van : in zijn/haar ogen zal ik mogen zijn wie ik ben; hij/zij zal eerbied hebben voor mijn eigenheid, mijn 'mysterie'; hij/zij zal werk maken van de kleine kanten waarmee hij/zij weet dat hij/zij mij kwetst en de vrees dat het misschien zo niet zal zijn.

-spanning tussen de sterkte en de broosheid van elke liefdesverhouding. Een serieuze fout doet al die spanningen plots negatief omslaan.


Een anonieme jezuïet

Reacties

Anoniem zei…
Me verzoenen met mijn diepste zelf is zoiets als loslaten en aanvaarden. Zo kan dat ook naar de ander toe. Zieken sterven, levenden kunnen opstaan. Innerlijke Vrede wordt verstoord omdat ik of men van alles vindt. Het laatste woord zal nooit zijn daar het voortwoekerende leven vergezichten kent.
Anoniem zei…
Het is en blijft een gevecht of zo'n afstand die niet meer goed komt,,vaak met een onbegrepen oorzaak: het antwoord blijft uit.
Ik weet er geen raad mee dan bidden.
Truus van Dam zei…
Vergeving geven is heel moeilijk. Het is een gevecht met jezelf of je dit echt wilt en ofhet iets oplost.maar als je zelf iets fout doetwil je ook die vergeving en hoop je dat die persoon het je schenkt. Alleen God vergeeft. Als je het hem vraagt en dan moet je nog naar die persoon.
Ingrid Hoet zei…
Alle schoonheid ontstaat in relatie en kan er ook in eindigen.Eenieder die in relatie leeft en er vriendschaps en andere relaties op na houdt weet hoe complex en moeilijk dat is.Ik zeg vaak:"Er zijn geen slechte mensen wel ongeordende moeizame relaties.
We leven en sterven in en door relaties.
Waarom niet meer werk maken van communicatie?
Waarom kunnen we niet fijngevoelig zijn voor onze naaste en ingeval van boosheid,gekwetstheid en in het geval ons slecht begrepen te voelen,leren open ,liefdevol en teder te communiceren??
De sterkste,of hij/zij die geacht wordt dit te zijn zou hiertoe het initiatief kunnen nemen als dit zich aandient.

Meest gelezen

Als Ignatius van Loyola zich gaat bemoeien met het coronavirus

Het verschil tussen echte en bedrieglijke godsdienst, ook in tijden van coronavirus

Bijzonder ignatiaans levensgebed in tijden van het coronavirus

Hoe God op het spoor komen temidden het coronavirus - homilie (video) van Nikolaas Sintobin sj - 4de zondag van de 40-dagentijd