Oecumene


De Paus is deze dagen op bezoek in zijn vaderland. In het vliegtuig onderweg naar Duitsland ging Benedictus, zoals gebruikelijk, in gesprek met journalisten. Op een vraag omtrent het geplande bezoek aan het augustijnerklooster in Erfurt waar Martin Luther verbleef en waar een oecumenische viering zal plaatsvinden, antwoordde de Paus het volgende:

Toen ik de uitnodiging voor deze reis aanvaardde was het evident dat de oecumene met onze Lutheraanse vrienden centraal moest staan. We leven in een geseculariseerde tijd en alle christenen hebben de zending om te getuigen van de boodschap van Christus. Al zijn we dan institutioneel niet een, we zijn toch een in ons geloof in Christus, in de heilige Drieëenheid en in de mens, geschapen naar het beeld van God. En het is van het allergrootste belang om op dit historisch moment deze eenheid te tonen aan de wereld.

Daarom ben ik onze protestantse vrienden, broeders en zusters, die deze ontmoeting mogelijk gemaakt hebben, heel dankbaar. Het verheugt me om deze fundamentele eenheid te kunnen laten zien, dat we, door Christus” boodschap van hoop te verkondigen, samenwerken voor het goed van de mensheid.


Reacties

Anoniem zei…
De kern van ons geloof brengt ons tot eenheid. Waarom dan die struikelblok van een instituut? Is de energie die daarin gestoken wordt dan zo belangrijk? Zoeken naar wat ons verbindt geeft meer energie dan doordrammen over onze verschillen.
Anoniem zei…
Ik heb mij laten vertellen door een vriendin (filosofe)die bekeerd is vanuit het protestantisme naar het katholicisme dat de verdeeldheid in opvattingen bij de protestanten zéér groot is, juist omdat ze geen centraal leergezg of instituut hebben. Ook deze factor speelde voor haar mee om de overgang te maken. Een instituut helpt om tot eenheid te komen i.p.v dé nefaste oorzaak te zijn van verdeeldheid.

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Voorwaarde om volmaakt te worden