Omgaan met bekoringen (4)

Omgaan met de bekoringen van het dagdagelijkse leven

5 suggesties om te groeien


Voor een kind zijn ethische problemen vaak eenvoudig: mag ik liegen tegen mijn ouders, mag ik spieken bij een overhoring … ? Naarmate je volwassen wordt merk je dat de meest belangrijke ethische vragen subtiel zijn. Hieronder vind je enkele van de dagdagelijkse bekoringen waarmee we moeten omgaan en suggesties om er zo mee om te gaan dat je meer en meer de man of de vrouw kan worden waartoe je geroepen bent.

 (Met dank aan Loyola Press)

 4.       Je laten leiden door angst

Je zou verbaasd zijn mocht je weten hoeveel van wat je doet ingegeven is door angst. Angst te mislukken, angst te verliezen, angst niet gerespecteerd te worden … Zeker, angst kan gerechtvaardigd zijn. Maar ze moet getemperd worden door een onderliggend geloof. Het beste antigif tegen angst is het geloof in God vermits dit ons toelaat om een zinvol gebruik te maken van onze angst. Als je hebt beslist hoe je een zaak wil aanpakken waar je schrik voor hebt, erken dan dat je schrik hebt en doe verder. Zo’n houding is een houding van geloof.

Reacties

Meest gelezen

Je vertelt het beter zélf!

Voorwaarde om volmaakt te worden