Kind zijn. Hopeloos? Of niet ... ?Keiharde tekenfilm over het leven van Japanse schoolkinderen.
Het lijkt hopeloos. Of toch niet. Of toch wel.
Kijken tot het einde!

Reacties

Anoniem zei…
Hartelijk Dank U Pastor Nikolaas Sintobin S.J. voor video dat veel tot nadenken stimuleert,
Hartelijk Dank U voor Wijsheid, Inspiratie en Uwe Creativiteit met Uwe boeiende keuzes om ons ontroeren.
Ik ben tot tranen ontroerd.
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. toelichting: ik heb ooit in dictatuur gewond, geleefd. Iedereen die zich "onderschikt, onderdaan maakt " van/voor die "keiharde regels" opgesteld door " die elite " , heeft kansen overleven.
Maar na een tijdje gaan mensen in "verzet" .

Mens is Goddelijk en continu in ontwikkeling.
citeer deel tekst: " Elk menselijk wezen zoekt geluk, niemand zou dit ontkennen. Iedereen streeft ernaar gelukkig te zijn. Maar als we naar het menselijk leven kijken, naar ons eigen leven, dan realiseren we ons dat veel mensen helemaal niet gelukkig zijn. Wat zien we , als we om ons heen kijken? Mensen die streven naar materiële welvaart: iedereen toeft graag op een prachtig strand met kokospalmen, helderblauw water, veel vrije tijd en - natuurlijk - zonder muggen. Iedereen wil een plaatsje onder de zon, zonder hard voor ons levensonderhoud te hoeven werken: gewoon genieten van het leven."..."........." Alleen voor sommigen is er een plaats onder de zon.".
".......De innerlijke zon - het Hoger Zelf in connectie met het Universele Beginsel - schijnt steeds, ....." Het punt is: hoe bereiken we nu deze eenheid?......".
(e.c. bron Luc.4-5/2013/Symposium Praktische spiritualiteit/42-46/S.Plocki/)
mijn redeneren:
1. De christelijke godsdienst geeft ons " gij - zult - niet - regels ": gij zult niet stelen, gij zult dit niet, gij zult dat niet!

2. Het Buddhisme en de Esoterische Filosofie geven ons " gij - zult - regels ".
in christelijke : ' gij zult niet stelen ' is in Buddhisme : " voorzie op een redelijke en respectabele manier in uw levensonderhoud ", wat natuurlijk inhoudt dat je niet steelt, op welke manier dan ook.

3. Met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE en de Orde van Jezuïeten Ingewijden, met veelzijdig inspirerende Wijsheid van Ignatiaanse Spiritualiteit, vernieuwde teksten aan mensen aanbieden.
Natuurlijk met God en Jezus in hoofdrol:
citeer deel tekst: "......." onwetendheid overwinnen, waarheid zoeken, liefdadigheid, vrijgevigheid, het geven van jezelf, wat in essentie onsterfelijke liefde inhoudt.Om dit te beoefenen, moet je een verfijnd
besef van mededogen en broederlijke gevoelens ontwikkelen, en voorts die goddelijke liefde en mededogen ......."...te wijden aan het dienen van de mensheid".......Deugd, ethiek, discipline, juist handelen, ........" Om deze sleutel op de juiste manier te gebruiken, heb je de volgende eigenschappen nodig: eenvoud, vriendelijkheid, zelfdiscipline, zelfvergetelheid - oftewel juist of passend gedrag -........en een goed ontwikkeld onderscheidingsvermogen, een helder begrip van de werkelijkheid."....."
(e.c. bron boven vermeld).
mijn voornemen;
Ik zie toekomst met vreugde tegemoet, met Ignatiaanse Spiritualiteit , onderscheidingsvermogen zal ik
mij gaan inspannen om, beoefenen, leren.
Anoniem zei…
aanvul.toelichting op thema : " dictatuur " .
1. " Dictatuur " kan ook zijn als " een systeem" of " meerdere systemen " "op losse schroeven" gaan " eigen leven leiden " .

voorbeeld: Man op gezegende leeftijd, kleine correctie nodig heeft in ziekenhuis, Advies specialist cardioloog:" geheel anesthesie" in verband: " peace maker ".
Advies niet gehonoreerd, in Ziekenhuis: " met plaatselijke verdoving, wat direct, de " peace maker " heeft zich UITgeschakeld, hart werkte niet, vervolgens man gereanimeerd, hardhandig dat Man borstkas ribben gebroken, beschadigde hersenen, in een ziekenhuis dat oppervlakte heeft van 5 km2 ! dus lange tijd ergens op gang staan, zonder ! wat nodig is,
nieuwe "peace maker " , verkeerd geprogrammeerd !
Na zoveel achter elkaar
" fouten gemaakt " is Man door "doctoren" in ziekenhuis " opgeheven" en delete-d" ," in administratie ziekenhuis systeem ", bij nieuw opname was hij een " onbekende " persoon, een ziekenhuis bandje om zijn arm had van toen.
"familie" Man, grotere meerderheid besloten voor euthanasie in dat ziekenhuis.
Ik ben bij geweest in mijn eentje en heel intensief mee beleefd, naast Man in ziekenhuis bed.
Wonder is gebeurd, toen hij definitief is met sterven klaar gekomen. Zijn "astrale? " " geestelijke" aanwezigheid is voor mij zo liefdevol overkomen, ik voelde zijn spreken, mij geruststellen en adviezen geven "hoe verder moest ik acties ondernemen" .
Nog een half jaar had ik de duidelijke aanwezigheid van mijn Man gevoeld.

Ik schrijf dit om vertellen, dat ik Eens ben met Rooms Katholieke Kerk advies.
" je zult niet doden".
misschien bij vaststellen van een " ongeneeslijke" ziek zijn,
zijn andere mogelijkheden nog voor handen?
Wel pijn opheffen, en liefdevolle aandacht van dierbaren of " gebed vrijwilligers" ,
kan een verrijking zijn voor persoon.

citeer deel tekst: " De esoterische ervaringen tijdens het stervensproces" . " Wat is sterven? "......." sterven is dus niets anders dan het gaan naar een volgende levensfase van die cyclus"....." dat dit precies dezelfde definitie is als het begrip ' geboren worden ' .
Geboren worden en sterven is één en hetzelfde proces, alleen ligt bij sterven de nadruk op het afscheid nemen van het oude."
...." de 10 fasen van loslaten: 1,=inzien van de relatieve waarde van het uiterlijke leven. 2.= aftakeling van het lichaam. 3.= Trekken van lessen. 4= Loslaten van het vergankelijke in uw leven. 5. oogsten van het onvergankelijke in uw (mijn, zijne ) leven. 6.= Slaap/denktoestand vlak voor overlijden. 7.= Als kroon op het leven: panoramisch visioen. 8.= Loslaten van alle gevoelens.gehechtheden, gewone alledaagse gedachtebeelden. 9.=Verteren en opnemen van geestelijke lessen. 10.= Zin van het leven.
(e.c.bron: Luc.nr.4/2001/108-11/J.Vermeulen/)

mijn redeneren:" Recht op zelfbeschikking, eigen vrije keuze van de stervende" betekend voor mij,
mij niet laten in die " keiharde systemen, systeem" "laten doordraaien" .
Graag een Priester, die voor deze taak bekwaamheid heeft, met rustig gesprek een " leven balans" opmaken en in "grote weemoed" zich verheugen op eenheid met God.

Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. thema: " Graag een Priester " , een rustig gesprek, een leven balans opmaken."
Ik verheug mij dat Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE en met Orde van Jezuïeten op de Podium van Wereld Toneel staan.
Door eeuwen eeuwen verzamelde, kennis , wijsheid, Inspiratie kunnen overbrengen door de VEELZIJDIGHEID van KUNDE, KUNSTEN, en VISIES en BROEDERSCHAP, (Zusterschap in begrepen).
Met Hun Geliefde JEZUS, die IDEAAL is voor Idealen verkondigen en realiseren.
Nu op wereld toneel is beweging:
citeer alstublieft :
" De beweging die er nu is, is nodig. Zonder beweging is er geen verandering. Dus lang leve
de vernieuwers, die ons dwingen om na te denken over onze zienswijze.".
Anoniem zei…
aanvul.a.u.b. thema : " vernieuwers" .
Ik lees nu artikel over in verleden gaande spirituele impulsen en over vernieuwers .
citeer a.u.b. een deel tekst: "..... - begonnen op een nieuwe manier naar het goddelijke te zoeken. Ze streefden naar dat korte moment van ' unio mystica ' . Het is een bijzondere ervaring zo'n ' unio mystica ' . Zoals het woord al aanduidt, is een 'unio mystica '- ervaring een mystieke vereniging. Het vindt plaats wanneer je geest voor een heel kort ogenblik eenheid ervaart. Volledige eenheid met je spirituele en goddelijke beginselen. We kunnen dit allemaal ervaren, een kort ogenblik maar....."...:"
(e.c.bron: Luc.nr.1/2014/9-18/C.Ek/)
mijn redeneren,
met nu " in kosmos reizen is makkelijk God en Jezus als liefdevolle Energie ervaren en zien" m.i.

Meest gelezen

Zelf je vrijheid ophoesten

Pinksternoveen: de vruchten van de Geest: dag 1 - liefde

Hemelvaart, wat is dat eigenlijk? - Homilie van Nikolaas Sintobin sj

Leren van een ondeugende grootvader en zijn kleinzoontje - dag 2 pinksternoveen