Moslima's betuigen eer aan wijlen Frans van der Lugt sj


Nu de rust teruggekeerd is in het oude centrum van Homs zijn de inwoners teruggekomen. Het jezuïetenhuis is er een bedevaartsoord geworden. Ook voor de moslimvrienden van Frans van der Lugt sj.

Reacties

Anoniem zei…
Dank U Dank U Voor Inspiratie en Wijsheid Pastor Nikolaas Sintobin SJ met ons delen, ons Inspireren en ons Leren.
a.u.b. citeer deel tekst:
" OM"
" Waar toe wij in de wereld zijn?
Ieder van ons staat oog in oog met het doel.
Het ligt nooit verder dan een schrede voor ons uit.
En waarheen het leidt - wie zal het weten?
Op elk moment het beste doen waartoe wij in staat zijn, is het enige dat van ons wordt verlangd.....(...).
Ogen zijn om er mee te zien.
Oren om mee te horen.
De omgeving van ieder mens is zijn eigen universum, en hij is er MEESTER OVER,
of het slachtoffer van,
precies naar de mate waarin hij zich beheerst
of wordt beheerst door zichzelf."
"OM",

VRIJE WIL
" We moeten niet vergeten: de mens heeft een vrije wil,
EEN EIGEN KEUZEMOGELIJKHEID.
Het is een van de grootste attributen van het menselijk bewustzijn
en daarom zonder VOLDOENDE OEFENING MOEILIJK TE GEBRUIKEN."

SCHEPPENDE VERMOGENS.
" Als mens zijn we beginnende denkers,
zijn we het denkvermogen STAP VOOR STAP
AAN HET ONTWIKKELEN....."
(e.c.Bron: Luc.33. St.I.S.I.S./ jul/aug.1986/ 112-116/ De enige uitweg voert binnenwaarts/ P.C.de Mos/).

Redeneren:
Ignatiaanse Spiritualiteit en Ignatiaanse Pedagogie is een Geniale Stap voor Stap leer methode, visie met God voor ons mensen ons ontwikkelen, onderscheiden en ons BEKWAMEN IN KEUZES KIEZEN.
Die paden kiezen die met God leiden naar Vreugde, Vrede, Voldoening, Verbinding met Wonderen, Vooruit gaan.
5 V 's.

Rooms Katholieke Kerk met de Heer Paus Franciscus en ZIJNE heet Potentie: Vreugde, Vrede, Voldoening, Verbinding en Vooruitgaan voor de Wereld als Katalysator te realiseren.

Vandaag is door Jezuïet
PAUL DE BLOT SJ , Hoogleraar Business Spiritualiteit Nyenrode Business Universiteit
Inspirerende Leerzaam Column d.d. 15 mei 2014 , geschreven.
Voor RKK is Orde van Jezuïeten Ingewijden de Pilaar voor Wereld Uitmuntendheid Uitstralen.
Anoniem zei…
Dank U Hartelijk Pastor Nikolaas Sintobin SJ Liefdevolle Aandacht Koesteren Voor Liefdevolle Werken Van Uwe Broeder Frans van der Lugt SJ.

J.l. heb ik gelezen in groot Kwaliteit Nederlandse Krant verslag hoe Frans van der Lugt SJ voortleeft,
in zijn projecten gestart in periode dat Hij in Aardse Activiteiten bezig was,
en Nu als een Geestelijke Inspirator voortleeft in Mensen die Hoge Idealen, Mededogen en Liefde van hem geleerd hebben.
Dank U hartelijk Orde van Jezuïeten Ingewijden dat U een Broeder Frans van der Lugt SJ heeft, die voorbeeld is van Liefde voor ALLE MENSEN.
Unknown zei…
Pater Frans verdeint een apart stukje bij de Heiligen Hij was bij het leven al een HEilige.
.

Meest gelezen

Het meest noodzakelijk én het makkelijkst om te vermijden voor de christen

Blijf doorgaan als je door een hel gaat - 10 ignatiaanse tips over omgaan met depressie 8/10