Bonusmateriaal "Op zoek naar God": Zimra vertelt over haar eetstoornis


In "Op zoek naar God" vertelt playmate Zimra Geurts over hoe zij geworsteld heeft met een eetstoornis en hoe zij daar doorheen gekomen is.

NB: deze avond aflevering nr 3 op NL 3 om 21u15.

Mocht het videoschermpje hieronder niet verschijnen, klik dan op deze link om de beelden te bekijken.

Reacties

Anoniem zei…
Dank U Hartelijk Pastor Nikolaas Sintobin SJ Voor Uw en UWE Inspiratie en Wijsheid delen met ons, Op zoek naar GOD.
Hartelijk Dank U voor ons mogelijkheid, om kennis maken met Beeldschoon Jonge Super Wijze Inspirerende Zimra Geurts.
Hartelijk Dank U Pracht Jonge Vrouw ZIMRA GEURTS voor delen met ons, uwe ervaringen en Wijsheid.
Anoniem zei…
Dank U Hartelijk U en Alle Uwe Pastor Nikolaas Sintobin SJ voor Super Inspirerende Super Spannende en Super Echte ervaringen van Super Mooie Creatieve Jonge Vrouwen en Mannen.
Voor ons, voor de televisie, wij waren ademloos mee beleven in onze fantasie de activiteiten van deze prachtige Jonge Vrouwen en Mannen.
Wij waren met elk van deze Super Mooie Creatieve Jonge Vrouwen en Mannen in hun doen beleven, en probeerden we ons inleven.
Op zoek naar God is ook onze zoek tocht geweest, ons ontroerde door in onze fantasie ons zelf bevragen.
Hartelijk dank U en Uwe Pastor Nikolaas Sintobin SJ
en Hartelijk Dank U Allen U ! Super Mooie Creatieve Jonge Vrouwen en Mannen.
U heeft onze leven visie verrijkt.
Anoniem zei…
aanvulling a.u.b. thema: Op zoek naar GOD in STILTE.
Voor televisie ons ontwikkelen is goed.
Deze programma is voor mij, mijne en velen heel leerzaam, in ons ontdekken van " KEN U ZELVE ".
Wij ontdekken onze "gewoonte patronen" waar wij niet makkelijk willen los laten.

Citeer a.u.b. deel tekst titel : " Innerlijke werelden"
" ...........Stilte die je behoeft om met het innerlijk oor te kunnen luisteren,
zoals de componist Johannes Brahms dat deed toen hij, héél voorzichtig, door zijn tuin ging,
bang om op de opschietende melodieën te trappen.
Stilte, waarin de fantasie kan bloeien en flonkeren.
Zoals ook bij de dichter Herman Gorter ( 1864-1927) :
" De dag gaat open als een gouden roos;
ik sta aan 't raam en zend mijn adem uit,
het veld is stil, en nauwelijks één geluid
breekt naar het koepelblauw bij tussenpoos"
"..........Wat hoort, beter nog beluistert de componist of dichter,
de schepper vanuit de innerlijke wereld?
Hij luistert naar klanken, die geen luidspreker doorlaat.
Hij luistert ernaar hoe het gras groeit, de bomen spreken en in de warme zomerzon beluistert hij , meer dan hij ziet, het ontvouwen van een bloemknop.
"................................" In een flits ontmoet hij zijn eigen goddelijkheid.
Dan inderdaad gaat de dag open als een gouden roos".
"................................................"
"..Eenwording en communicatie"
Men zou, al is het maar nu en dan, de vertolker willen zijn van zijn eigen harmonie,
van de harmonie die in de Natuur bestaat.
Immers, de structuur van het universum wordt geordend door harmonie;
er is een muziek waarvan de toonaarde worden gevormd door de atomen, sterren en planeten ".
(e.c. deel tekst uit tijdschrift St.I.S.I.S.150-161/ 8 Referenties/ I. van Lume/).
p.s.
in deze artikel is een mening geciteerd van een "muziekverslaafde":
" als ik ergens ben waar geen muziek is, word ik een beetje onrustig. Dan denk ik: ' Wat doe ik hier."""En: " Ik zou heel, heel moeilijk zonder kunnen. Dan zou het leven erg saai worden . Er zijn zoveel saaie mensen".

" Ofschoon we niet allen scheppers zijn van onvergankelijke dichtwerken en composities,
kunnen we niettemin vanuit onze innerlijke wereld
de schepper zijn van harmonieën die,
zonder geluid, de ander beïnvloeden."
(e.c.bron b.vermeld).

Meest gelezen

Het meest noodzakelijk én het makkelijkst om te vermijden voor de christen

Blijf doorgaan als je door een hel gaat - 10 ignatiaanse tips over omgaan met depressie 8/10