Grote kuis in de reliwinkel


We kunnen het nieuwe jaar goed laten starten door ons Godsbeeld wat op te frissen. Ik ben opgegroeid met het beeld van een oude, onbeweeglijke man. Ik dacht dan ook dat, als God zo zijn  tijd al zittende op een grote troon doorbracht, hij wel niet goed bij de zaak zou zijn, en ook niet bij ons leven betrokken. En later deed de filosofische definitie van God als “de onbewogen Beweger” alle emotie en affectie van mijn wegkwijnend Godsbeeld verdwijnen. Een pover begin. Als God zo onbeweeglijk is, kan ik op mijn beurt ook wel onbeweeglijk blijven.

De Hebreeën bezaten veel levendigere beelden,  omdat zij al iets van de goddelijke natuur hadden mogen leren kennen. Zo is God de luisterrijke en fantasierijke Schepper van giraffen en sterrennevels, van vissen en  vlooien, van zon en regen. God wordt er afgebeeld als heel actief, nauw betrokken bij zijn werk, als iemand met volle aandacht voor zijn volk.  Geraken ze in moeilijkheden, dan zal God daar zijn, vechtend aan hun zijde. In de geheimenisvolle naam ‘Ik ben die ben’ (Ex 3,14)  zit het beeld verborgen van redder, heler en beschermer. God is vrij, verheven en ondoorgrondelijk, zoals Job mocht ontdekken. God kent geen leeftijd, ook niet de beperkingen van man of vrouw. God is licht, schoonheid, grenzenloze creativiteit, en maakt altijd alle dingen nieuw (Jes 48,6).

Het beste beeld van God is dit van ‘de grote minnaar’. In het Hooglied schept de minnaar een eindeloos genoegen in de beminde en deelt alles met haar.  En ten slotte, in de menswording komt God  ons onzegbaar nabij, zoals verliefden doen. In Jezus schenkt God zichzelf om onze harten voor altijd te winnen.

Laten we dus vandaag onze versleten beelden over God uitwisselen voor beelden die ons frisheid, leven, energie en liefde schenken.


Brian Grogan sj

Reacties

Meest gelezen

Naar de wortels van de lach (1/3)

Het verschil tussen humor en cynisme of sarcasme

Reality-TV en de verschijning van Jezus aan het meer van Tiberias