"Mijn kind schoon kind." Klop dat?


In deze serie bied ik tien beschouwingen aan over opvoeden tot vrijheid. Ze zijn alle rechtstreeks of onrechtstreeks geïnspireerd aan de ignatiaanse traditie. (6/10) 

Vertrouwen in je kind, betekent in de eerste plaats geloven in je kind. Vertrouwen betekent dat je er fundamenteel durft van uit te gaan dat je kind goed en mooi is, dat het een mooie mens, en dat het je taak als opvoeder is om die schoonheid, hoe verborgen soms ook, naar boven te halen. Maar dat de diepere identiteit van je kind goed en waardig is. Vertrouwen betekent dus ook leren het goede in je kind te zien. Meer nog, je zo opstellen naar je kind dat je het goede in je kind naar boven laat komen. En dit is echt iets anders dan “mijn kind schoon kind”.

Vertrouwen wordt op de proef gesteld in ogenblikken van crisis. Maar het is precies in crisissituaties dat het vertrouwen zijn vruchten kan afwerpen en echt kan groeien. Vandaar dat het belangrijk is om te werken aan een dialoogcultuur met je kinderen. Het is pas dan dat je, ook als het moeilijk wordt, met je kind zal kunnen praten.

Dialogeren betekent niet alleen dat het kind leert luisteren naar jou. Het betekent evenzeer dat jij leert luisteren naar je kind, en ernstig leert te nemen wat het meemaakt en wat het, al of niet doorheen woorden, vaak stuntelig, probeert uit te drukken.

Reacties

Anoniem zei…
De juiste woorden vinden en het voorbeeld geven is een vorm van liefde. De doop heeft een symbolische waarde dat het woord kan ondersteunen. Onze kinderen zijn niet gedoopt , nu volwassen en zij zijn leven gevend in hun doen en laten, dat is een kostbaar gegeven.
Chantal zei…
De Doop heeft een grote symbolische waarde, maar het gaat zelfs nog verder. De doop geeft een merkteken in de ziel, het maakt je een echt kind van God. In dit verband mocht ik het mooie verhaal horen van een Damen die werd geboren in een atheïstisch gezin. Het ging niet goed bij haar geboorte en een verpleegkundige doopte haar. Ze overleefde en toen ze 18 was hoorde ze muziek in een kerk, ze werd nieuwsgierig en ging naar binnen. Zo werd ze de enige gelovige in haar hele familie. Het was voor mij een sterk verhaal over de kracht en de genade van het doopselsacrament.

Meest gelezen

Het meest noodzakelijk én het makkelijkst om te vermijden voor de christen

Blijf doorgaan als je door een hel gaat - 10 ignatiaanse tips over omgaan met depressie 8/10