Waar een mens het meeste schrik voor heeft ...


Onderstaande overweging staat vandaag op www.gewijderuimte.org 

Normaal hopen wij, ondanks de grote verschillen die er bestaan tussen volkeren en mensen over de hele wereld, dat wij er toch gaan in slagen om onze bescheiden middenklasse ambities te realiseren, een minimum aan financiële veiligheid, een gezond gezinssleven, een vorming die goede vooruitzichten biedt, een job die voldoening schenkt en met een behoorlijk loon, goede gezondheid, schitterende tanden, een huis ergens in een voorstad, vrijheid van godsdienstbeleving, bescherming tegen terrorisme, en een omgeving die aan onze verwachtingen voldoet.

Nu weten we wel dat het leven niet zo rechtlijnig verloopt. We zijn hier niet alleen om geld te verdienen, al hebben we er toch wel nodig. We zijn hier niet alleen om van een goede gezondheid te genieten, al weten we allemaal wat een geweldig verschil dit in ons leven kan maken. We zijn hier ook niet om alleen maar een moreel deugdzaam leven te leiden, hoe bewonderenswaardig een moreel hoogstaand leven ook is. We zijn hier voor een project, een onderneming die zo gedurfd is dat iets in ons het moeilijk te geloven  vindt: we zijn hier om onszelf en de wereld te veranderen. Als we dit niet kunnen geloven, dan hebben we ons geloof op een heel laag pitje gezet. Het is veeleer onze grootheid dan onze kleinheid die ons het meest angst inboezemt.

Maar hoop kan ons genezen, want hoop maakt in ons een gedreven onrust vrij die uitkijkt naar grootse dingen. Hoop stuwt ons voort naar grootse dingen, en het is onze verbeeldingskracht die ons het toegangsbewijs bezorgt voor een wereld van hoop waar alles mogelijk is. God overstijgt al wat we kunnen vragen of ons kunnen inbeelden. Op God kunnen wij hopen, want God is de waarachtige vervulling van alles wat we verlangen en wensen. God belooft ons dat het beste nog moet komen.

Reacties

Anoniem zei…
Dank om het woord van hoop dat je zaait.,.oproept om in ons innerlijk hart te beleven. De Hoop die overvloedige Liefde is .Liefde om te weg te schenken..:"Wat je aan de minste van de Mijne doet , is aan Mij gedaan....Dan heeft men niets meer te vrezen..Waarachtige hoop leeft aldus beetje, bij beetje...
Anoniem zei…
Hartelijk dank U voor mooie beschrijving van ons mensen opdrachten.
Alstublieft ik leen deel van Uw tekst: ".......We zijn hier voor een project, een onderneming die zo gedurfd is dat iets in ons het moeilijk te geloven vindt: We zijn hier om onszelf en de wereld te veranderen"........."
Redeneren voor mij om mezelf veranderen:
Ik heb nodig van andere invalshoek een onderwerp leren begrijpen.
Bijvoorbeeld tot kort geleden, voor mij onbegrijpelijk is geweest dat "rituaal met kruisiging van Jezus".
J.l. door lezen van boek:
auteur: BERT DAELEMANS S.J.
titel boek: VIA CRUCIS
is voor mij een ontdekking, van rijkdom aan wijsheid dat voor mij in mijn dagelijkse gang van zaken, een inzicht geeft bijvoorbeeld.

Meest gelezen

Wil je wel echt genezen worden?

Graaien protestanten in de katholieke liturgische schattenkamer? (3/4)